Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan

Tÿ'r Cwmnïau

 
 

Ein prif swyddogaethau

Prif swyddogaethau Tŷ’r Cwmnïau yw:

  • corffori a diddymu cwmnïau cyfyngedig;
  • archwilio a chadw gwybodaeth am gwmnïau a gyflwynir yn unol â’r Ddeddf Cwmnïau a deddfwriaeth gysylltiedig; a
  • threfnu i’r wybodaeth hon fod ar gael i’r cyhoedd.

Y Cofrestrydd Cwmnïau

Cofrestrydd Cwmnïau Lloegr a Chymru, a Phrif Weithredwr Tŷ’r Cwmnïau, yw Tim Moss. Mae ei swyddfa yn Nhŷ’r  Cwmnïau yng Nghaerdydd.

Cofrestrydd Cwmnïau’r Alban yw Dorothy Blair ac mae ei swyddfa yng Nghaeredin.

Cofrestrydd Cwmnïau Gogledd Iwerddon yw Helen Shilliday ac mae ei swyddfa ym Melfast.

Mae Canolfan Gwybodaeth yn Llundain hefyd.

Ble i Ddod o Hyd Inni a Phwy i Gysylltu â nhw

Hanes

Mae gan y Deyrnas Unedig gyfundrefn corffori cwmnïau ers 1844. Erbyn heddiw, mae materion corffori cwmnïau wedi eu cwmpasu gan y gyfraith, sef gan Ddeddf Cwmnïau 2006.

Caiff pob cwmni cyfyngedig yn Lloegr, Cymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban ei gofrestru yn Nhŷ’r Cwmnïau, Asiantaeth Weithredol o dan Yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS).  Mae mwy na 3 miliwn o gwmnïau cyfyngedig wedi eu cofrestru yn y DU, a chaiff mwy na 400,000 o gwmnïau newydd eu corffori bob blwyddyn.

Brig
Ein polisi ar gwcis