Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Adnabod yr arwyddion traffig

Pa mor gyfarwydd ydych chi ag arwyddion traffig?

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth o lyfryn ‘Know your traffic signs’ - gweler adrannau penodol i gael delweddau a gwybodaeth yn ymwneud â marciau ar y ffordd, neu gallwch lwytho’r llyfryn yn llawn

Allweddumynediad llywodraeth y DU