Ystyriwch yr amgylchedd a pheidiwch ag argraffu hwn os nad oes arnoch wirioneddol angen gwneud hynny

Beth sy’n cael ei wneud i leihau a rheoli perygl llifogydd?

Rhaglenni cynnal a chadw, cynlluniau a strategaethau llifogydd, ac ymagweddau gwahanol at reoli perygl llifogydd.