Caffael yn Asiantaeth yr Amgylchedd

Cyfarwyddyd ar sut i werthu i Asiantaeth yr Amgylchedd ac Offer a Thechnegau ar gyfer Caffael Amgylcheddol.

Gwybodaeth Gyffredinol

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn un o brif brynwyr nwyddau a gwasanaethau’r DU.  Mae cyflenwyr yn hanfodol i ddarparu’r nwyddau a’r gwasanaethau sydd ar Asiantaeth yr Amgylchedd eu hangen i gyflawni ei gweledigaeth amgylcheddol i Gymru a Lloegr.  Mewn sawl maes mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn arwain y maes o ran datblygiadau amgylcheddol a thechnegol ac mae ein cyflenwyr yn gyfranwyr allweddol at gyflawni arfer gorau amgylcheddol.

Contracts Finder

Contracts Finder is a free new service for businesses, government buyers and the public. This service comes from government under its transparency commitment, and you can find:

  • live contract opportunities
  • closed tender documentation
  • contract awards and contract documents

You can also subscribe to email alerts to receive updates on existing or new items.

You can read more about Contracts Finder and how this benefits you as a business in their guide.

Gyda phwy y dylech chi gysylltu

Er mwyn rheoli’r berthynas fusnes strategol hon mae gennym dimau rhanbarthol o weithwyr Caffael proffesiynol.
Mae’r timau rhanbarthol yn gyfrifol am weithgareddau caffael yn eu rhanbarth.  Yn ychwanegol mae gan bob tîm gyfrifoldeb am bortffolio nwyddau penodol ar ran Asiantaeth yr Amgylchedd trwy’r DU.

Os dymunwch gynnal busnes â ni cysylltwch â’r Tîm Caffael perthnasol sydd â chyfrifoldeb am y nwyddau neu’r gwasanaeth y gallwch chi eu darparu.