Llifogydd

Mae dros 5 miliwn o bobl yng Nghymru a Lloegr yn byw ac yn gweithio mewn adeiladau sydd mewn perygl o lifogydd o afonydd neu'r môr. A ydych yn un ohonynt?

Ydw i'n wynebu perygl o lifogydd?

Gallai bod yn barod ar gyfer llifogydd achub eich bywyd a'ch eiddo.  Defnyddiwch ein map llifogydd i ganfod a ydych yn wynebu perygl o lifogydd o afonydd a'r môr.

Rhybuddion llifogydd

Cofrestrwch i gael rhybuddion llifogydd am ddim a gaiff eu hanfon yn syth atoch dros y ffôn, ffôn symudol, e-bost, neges destun SMS, ffacs neu alwr.   

Sut y gallaf baratoi?

Paratowch ar gyfer llifogydd drwy lunio cynllun llifogydd ar eich cyfer chi a'ch teulu a dewch o hyd i ffyrdd o leihau effaith llifogydd ar eich cartref neu'ch busnes.

Beth dylwn i ei wneud pan fydd llifogydd?

Cyngor ar beth i'w wneud i aros yn ddiogel mewn llifogydd a gwaith clirio ar ôl llifogydd.

 

 


 

Lefelau afonydd a moroedd

Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf am lefelau afonydd a’r môr yn eich bro chi.

Gweithredwch yn awr

Ymgofrestrwch ar gyfer derbyn rhybuddion llifogydd gyda’n gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd Uniongyrchol

rhad ac am ddim ni, neu galwch Floodline ar 0845 988 1188 er mwyn siarad â rhywun ynglŷn â llifogydd.

Map llifogydd

Ydych chi mewn perygl o ddioddef llifogydd? Nodwch eich cod post neu enw lle i gael gwybod nawr...

Ymunwch â’r drafodaeth

Cymuned ar Facebook yw Flood Group UK ar gyfer pobl sy’n cael eu heffeithio gan lifogydd neu’n wynebu perygl llifogydd. Ymunwch nawr am gymorth a newyddion ac i rannu eich profiadau.

Dolenni allanol

We are not responsible for the content of other web sites.