Cymorth

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ac awgrymiadau i’ch helpu wrth ddefnyddio’n wefan

Mae gan y wefan dair prif adran:

 • Gartref a hamdden 
 • Busnes a diwydiant
 • Cynluunio ac ymchwil


Yn Gartref a Hamdden, gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar lifogydd, brynu cwch neu drwydded gwialen, a chanfod yr hyn y gallwch ei wneud i helpu diogelu’r amgylchedd lleol. Hefyd gallwch gael mynediad at ein gwasanaeth ‘Beth sydd yn eich iard gefn’ oddi yma.
Yn Busnes a Diwydiant, gallwch gofrestru fel cynhyrchydd gwastraff peryglus neu gludydd gwastraff, darganfod sut ydym yn eich rheoleiddio a gwneud cais am drwyddedau amgylcheddol.
Mae Cynllunio ac Ymchwil yn cynnwys ein holl ymgyngoriadau, datganiadau sefyllfa, gwybodaeth gynllunio, data ac adroddiadau.

Gallwch gael mynediad at bob un o’r adrannau hyn o’r hafan.

 • A - Z ein gwefan

 • Hygyrchedd

  Sut y gwnawn ein gwefan yn addas ar gyfer defnyddwyr anabl.

 • Preifatrwydd a chwcis

  Mae polisi preifatrwydd hwn yn egluro sut byddwn ni’n defnyddio gwybodaeth bersonol y gallwn gasglu amdanoch chi pan fyddwch chi’n defnyddio’r wefan hon.

 • Telerau ac amodau

  Gwybodaeth ynglŷn â data Asiantaeth yr Amgylchedd a’ch hawliau statudol.

 • Polisi cysylltu a logo

  Gwybodaeth am bolisi hyperddolenni Asiantaeth yr Amgylchedd.