Cysylltwch â ni

Manylion sut i gysylltu ag Asiantaeth yr Amgylchedd

Llinell argyfwng

Dylech ddefnyddio'r llinell argyfwng i roi gwybod am ddigwyddiad, fel llygriad.

Ffôn: 0800 807060 (Rhadffon, gwasanaeth 24 awr)  

Ymholiadau cyffredinol

Ffôn: 03708 506 506** (Llun-Gwener, 8am - 6pm)

O'r tu allan i'r DU, ffôn: 00 44 1709 389 201 (Llun-Gwener, 8am - 6pm)

I bobl sy'n drwm eu clyw, mae gwasanaeth minicom ar gael hefyd trwy ffonio 03702 422 549**.

Floodline Type talk: 0845 602 6340

E-bost: enquiries@environment-agency.gov.uk (peidiwch â defnyddio hwn i roi gwybod am ddigwyddiadau amgylcheddol)

Cyfeiriad post:

National Customer Contact Centre
PO Box 544
Rotherham
S60 1BY

Floodline

0845 988 1188 (gwasanaeth 24 awr) neu Type talk 0845 602 6340

Cofrestru gwastraff

Cofrestru gwastraff peryglus: 03708 502 858** (Llun-Gwener, 9am - 5pm)

Cofrestru gwastraff amaethyddol: 0845 603 3113 (Llun-Gwener, 8am - 6pm)

Cofrestru'ch cwch

Darllenwch ein gwybodaeth am gofrestru cwch i gael gwybod sut i gofrestru'ch cwch.

Lefelau afonydd

Defnyddiwch ein gwasanaeth Llinell Afon i gael gwybod am lefelau afonydd yn eich ardal.

Ymholiadau'r wasg

Mae’n swyddfa’r wasg yn darparu adnoddau i newyddiadurwyr yn y cyfryngau print, darlledu ac electronig sydd eisiau gwybodaeth amdanom a’n gwaith.

*Galwadau i rifau 0870

Mae galwadau yn ystod y dydd ar ddyddiau'r wythnos waith i rifau 0870 yn costio 8c, a hyd at 6c y munud o wasanaeth Penwythnos Heb Gyfyngiad BT. Gall taliadau ffonau symudol a darparwyr eraill amrywio.

**Galwadau i rifau 03

Nid yw galwadau i rifau 03 yn costio dim mwy na galwad cyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02 a rhaid iddynt gyfrif tuag at unrhyw funudau cynwysedig yn yr un ffordd â galwadau 01 a 02.

Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i alwadau ar unrhyw fath o linell gan gynnwys symudol, BT, llinell sefydlog arall neu ffôn talu.