Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan
 
 

Gwasanaeth Cymraeg

Mae gan Dŷ'r Cwmnïau wasanaeth ar gyfer cwmnïau a phartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig (PACau) Cymreig sydd am ddefnyddio'r Gymraeg wrth ymdrin â ni. Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Cynllun Iaith Cymraeg ac yn y canllaw Cynnal Busnes yn y Gymraeg GPO5.

Croeso i bawb ysgrifennu at Dŷ'r Cwmnïau yn y Gymraeg. Fodd bynnag, rhaid i gwmnïau a PACau sydd am gael llythyrau a gynhyrchir gan gyfrifiadur yn ddwyieithog gofrestru ar gyfer ein gwasanaeth Cymraeg. Rhaid ysgrifennu atom neu anfon neges e-bost i'r cyfeiriad isod gan nodi enw a rhif y Cwmni, ynghyd â'ch enw llawn a manylion o ran ym mha cyd-destun yr ydych chi'n gweithredu ar ran y cwmni, er mwyn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn. 

Anne Davies
Ymgynghorydd Polisi a Gwasanaethau Cymraeg
Gwasanaeh Cwsmeriaid
Tŷ'r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UZ
adavies1@companieshouse.gov.uk

Mae hefyd gan Dŷ'r Cwmnïau geirfa lawn o dermau mewn Cymraeg i Saesneg a Saesneg i Gymraeg, yn ogystal â rhestr o dermau sydd yn cael ei defnyddio yn aml.