Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 4 Ebrill 2012

Cael gwybodaeth am draffig a thagfeydd drwy'r DU

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am dagfeydd traffig, damweiniau a gwaith ffordd ledled y DU, yn ogystal â rhagolygon o waith ffordd ac oedi yn y dyfodol.

Sut i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Mae gwefan yr Asiantaeth Priffyrdd yn rhoi'r cyfle i chi ddewis rhwng 'amodau traffig presennol' a'r 'rhagolygydd traffig'. Yna, ar ôl i chi ddweud pa ardal yr hoffech wybod amdani, bydd y map ar y wefan yn dweud wrthych am unrhyw oedi, digwyddiadau, gwaith ffordd a mwy.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Cyngor budd-daliadau ar-lein

Os oes angen cyngor ar fudd-daliadau, pensiynau a chredydau arnoch, defnyddiwch y gyfrifiannell ar-lein i weld beth y gallech ei gael

Cymorth gyda ffeiliau PDF

I weld ffeiliau PDF bydd angen Adobe Reader arnoch. Mae’r rhaglen ar gael yn rhwydd os nad yw gennych eisoes

Allweddumynediad llywodraeth y DU