Skip to content

Gwasanaeth Llyfrgell y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Gwybodaeth am 200 mlynedd o gyhoeddi ystadegau’r llywodraeth.

Pa adnoddau y mae’r llyfrgell yn eu darparu?

Mae’r llyfrgell yn cadw casgliad unigryw o’r holl gyhoeddiadau ystadegol a chyhoeddiadau eraill a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) a’i rhagflaenwyr (fel y Swyddfa Ystadegau Canolog a’r Swyddfa Cyfrifiadau ac Arolygon Poblogaeth).

Cronfa ddata lyfryddol a storfa ystadegau swyddogol

Gellir cael mynediad at wybodaeth am y cyhoeddiadau hyn a chyfresi ystadegol ar-lein drwy ddefnyddio Unicorn, catalog Llyfrgell y SYG. Mae hwn yn rhoi gwybodaeth am gyfresi a gynhyrchwyd gan y SYG a’i rhagflaenwyr ers dechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’n cynnwys gwybodaeth sy’n caniatáu i’r defnyddiwr olrhain allbynnau ystadegol drwy eu holl ffurfiau cyhoeddedig, o’u hymddangosiad cyntaf mewn print i’w cartref modern ar y wefan hon neu wefannau eraill y llywodraeth.

Mae Unicorn yn darparu dolenni i gyhoeddiadau arwyddocaol sy’n anodd cael gafael arnynt yn ogystal â gweithredu fel porth i ddeunydd ystadegol cyfredol dewisedig sy’n cael ei gadw ar y wefan hon a gwefannau eraill.

Benthyca rhwng llyfrgelloedd

Gellir benthyca nifer o’r adnoddau sydd wedi’u rhestru ar Unicorn drwy eich gwasanaeth llyfrgell academaidd neu gyhoeddus drwy gynlluniau rhyngfenthyca priodol. Cysylltwch â’ch llyfrgell leol am fanylion.

Ymweld â Llyfrgell y SYG

Mae’n rhaid i chi drefnu apwyntiad i ymweld â Llyfrgell y SYG yng Nghasnewydd. Mae’r llyfrgell ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, ond mae’r amserau agor yn amrywio yn dibynnu ar argaeledd staff. Cysylltwch â’r Llyfrgell o leiaf bedair awr ar hugain cyn yr ydych yn bwriadu ymweld. I weld pa adnoddau sydd ar gael, edrychwch ar gatalog y Llyfrgell.

Cysylltwch â llyfrgell Casnewydd:

Ffôn: 01633 456582

E-bost: library.enquiries@ons.gov.uk

Cynnwys gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
© Hawlfraint y Goron yn gymwys oni nodir yn wahanol.