This snapshot, taken on
04/04/2012
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Essential maintenance work is being carried out on the UK Government Web Archive. This should not affect access, but in the event that it does, we will resolve it as soon as possible. We apologise for any inconvenience this might cause.
Please email webarchive@nationalarchives.gsi.gov.uk if you require any assistance.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 4 Ebrill 2012

Budd-daliadau a chymorth ariannol

Gwasanaeth cynghorydd budd-daliadau – mwy o wybodaeth am fudd-daliadau

Atebwch rai cwestiynau syml i weld os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn gymwys i gael budd-daliadau a faint y gallech ei gael

Additional links

Hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ar-lein

Allweddumynediad llywodraeth y DU