This snapshot, taken on
04/04/2012
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 4 Ebrill 2012

Cael gwybodaeth am draffig a thagfeydd drwy'r DU

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am dagfeydd traffig, damweiniau a gwaith ffordd ledled y DU, yn ogystal â rhagolygon o waith ffordd ac oedi yn y dyfodol.

Sut i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Mae gwefan yr Asiantaeth Priffyrdd yn rhoi'r cyfle i chi ddewis rhwng 'amodau traffig presennol' a'r 'rhagolygydd traffig'. Yna, ar ôl i chi ddweud pa ardal yr hoffech wybod amdani, bydd y map ar y wefan yn dweud wrthych am unrhyw oedi, digwyddiadau, gwaith ffordd a mwy.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Cyngor budd-daliadau ar-lein

Os oes angen cyngor ar fudd-daliadau, pensiynau a chredydau arnoch, defnyddiwch y gyfrifiannell ar-lein i weld beth y gallech ei gael

Cymorth gyda ffeiliau PDF

I weld ffeiliau PDF bydd angen Adobe Reader arnoch. Mae’r rhaglen ar gael yn rhwydd os nad yw gennych eisoes

Allweddumynediad llywodraeth y DU