Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan
Gwasanaeth Cymraeg
Hafan | Cysylltu â ni | English  

Tŷ'r Cwmnïau

FFEILIO dogfennau

ffurflenni blynyddol, cyfrifon, newidiadau cyfarwyddwyr a chyfeiriad…

DARGANFOD gwybodaeth am gwmnïau

Enwau a manylion cwmnïau, dogfennau, adroddiadau…

Sut Rydw i’n…?

Atebion cyflym i’ch cwestiynau mymych

ar Gofrestru neu Dirwyn Cwmni i ben, Cosbau Ffeilio Hwyr, Enwau Cwmni, Manylion Penodedig a mwy.

Newyddion Diweddaraf Subscribe to the Companies House News RSS feed


eAtgoffa: Cewch
negeseuone-bost
pan fydd eich
cyfrifona'ch ffurflen
flynyddol yn ddyledus