Accessibility Links

Camwch i fyd dysgu

Mae nifer o resymau sy'n golygu bod dysgu yn ddewis gyrfa poblogaidd i ystod eang o bobl fedrus a thalentog. Mae dysgu yn broffesiwn gwerth chweil mewn sawl ffordd, yn cynnig rhagolygon gyrfa gwych a chyfleoedd datblygu yn ogystal â manteision ariannol cystadleuol.

Yn yr adran hon gallwch chi ddarganfod beth all gyrfa fel athro ei gynnig i chi, a chael gwybod mwy am y llwybrau sydd ar agor i chi os ydych chi am ddechrau gyrfa yn y maes.

Bod yn athro mathemateg

Mae dysgu mathemateg yn rhoi boddhad i chi yn eich swydd ac yn cynnig sialensiau difyr a chyflog deniadol a bwrsariaeth hyfforddi.
Dysgu mwy am fod yn athro mathemateg.

Bod yn athro ffiseg

Mae llawer o alw am athrawon ffiseg. Hyfforddwch i wneud gwahaniaeth ac ysbrydoli pobl ifanc, ac elwa o gyflog cychwynnol deniadol.
Dysgu mwy am ddysgu ffiseg.

Bod yn athro cemeg

Mae dysgu cemeg yn heriol ac yn werth chweil, gyda chyfleoedd gwych i ddatblygu eich gyrfa a chynyddu eich cyflog.
Dysgu mwy am ddysgu cemeg.

Bod yn athro Ieithoedd Tramor Modern

Mae hyfforddi i ddysgu ieithoedd modern yn cynnig sialensiau difyr a chreadigol a chyfleoedd i ddatblygu eich gyrfa.
Dysgu mwy am ddysgu ieithoedd tramor modern.

Dewisiadau hyfforddiant athrawon

Dewisiadau hyfforddiant athrawon

Dysgwch am y nifer o lwybrau sydd ar gael i ennill statws athro cymwysedig (SAC).

Troops to teachers

Troops to teachers

Find out more about a career in teaching if you are due to leave the Armed Services.

Archwilio gyrfa

Archwilio gyrfa

Dysgwch am yr amrediad eang o wybodaeth a chefnogaeth sydd ar gael i bobl sy'n ystyried gyrfa fel athro.

Bywyd fel athro

Dysgwch am y cyfleoedd, yr hyfforddiant, y gefnogaeth a'r gwobrwyon a gynigir mewn gyrfa ym myd dysgu.

Cyflogau athrawon

Mae dysgu yn cynnig gwobrwyon ariannol cystadleuol iawn; dysgwch fwy am raddfeydd cyflog a chyfleoedd datblygu.

Gwybodaeth a gwella gwybodaeth am bwnc

Dysgwch am bynciau unigol a'r gwahaniaethau rhwng dysgu cynradd ac uwchradd.

Rhaglen Newid Gyrfa i Addysgu

Mae'r rhaglen hon yn hyrwyddo gyrfa newydd fel athro ymhlith gweithwyr sy'n ystyried newid gyrfa.

Digwyddiadau

Dewch i un o'n digwyddiadau rhanbarthol am ddysgu neu gymryd rhan ar-lein i gael rhagor o wybodaeth am yrfa fel athro.

Cyllid ar gyfer hyfforddiant athrawon

Dysgwch am yr ystod eang o gyllid sydd ar gael i'r rheini sy'n hyfforddi i fod yn athrawon yng Nghymru a Lloegr.

Cwestiynau cyffredin

Ydych chi wedi chwilio drwy'r wefan ond heb ddod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin.

Work with the most exciting people in the world

In this section you can find the TDA's most recent promotional material, including television and online adverts.

Gwneud cais am hyfforddiant athrawon

Gallwch gael help llaw wrth lenwi eich cais ar gyfer hyfforddiant athrawon drwy ddefnyddio'r cyngor a'r awgrymiadau hyn.

Cymraeg | English
 

Adran Gymraeg i ddilyn.

 

close

Taskbar

 • Cyhoeddiadau diweddaraf y TDA

  Mae'r holl ddeddfwriaeth ac arweiniad statudol y mae'r safle hwn yn cyfeirio ato yn dal i adlewyrchu'r sefyllfa gyfreithiol bresennol, ond efallai nad yw'n adlewyrchu polisi'r Llywodraeth.

 • Dysgu am y RhAG

  Gwybodaeth am y Rhaglen Athrawon Graddedig – hyfforddi wrth i chi weithio mewn swyddogaeth dysgu am dâl.

 • Gwneud cais am hyfforddiant athrawon

  Gwneud cais ar-lein drwy'r Gofrestrfa Hyfforddi Athrawon Graddedig.

 • Siarad â rhywun

  Ffonio'r Llinell Wybodaeth am Ddysgu.

 • Cwestiynau cyffredin

  Atebion i rai o'ch cwestiynau am gamu i fyd dysgu.

My CPD

Welcome to ‘My CPD’. Save time and access in one place, tools to develop your professional career, enhance your teaching quality and impact in the classroom.

CPD Database

Visit the CPD Database to search for relevant quality assured CPD opportunities, including those that are free or specific to your role.

CPD Zone
Teacher Development Hub

Visit the Teacher Development Hub to access evidence based research and resources to raise performance in the classroom.

TD Hub
CPD Guidance

Want to know how to get the best out of yourself and others? Access our resources to understand what good CPD looks like, how to evaluate its impact and how to write a CPD policy.