This snapshot, taken on
30/10/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Essential maintenance work is being carried out on the UK Government Web Archive. This should not affect access, but in the event that it does, we will resolve it as soon as possible. We apologise for any inconvenience this might cause.
Please email webarchive@nationalarchives.gsi.gov.uk if you require any assistance.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Help a sut i gysylltu â Directgov    

Mae'r wybodaeth a'r gwasanaethau sydd ar gael ar wefan Directgov yn cael eu darparu gan amrywiaeth o asiantaethau ac adrannau llywodraeth y DU. Defnyddiwch y dolenni isod i gael manylion cyswllt yr adrannau a all ddatrys eich ymholiad yn uniongyrchol.

Os oes gennych gwestiynau cyffredinol, adborth neu gwynion am Directgov neu am unrhyw un o'i wasanaethau, defnyddiwch y ffurflen ‘Cysylltu â Directgov’ ar waelod y dudalen hon.

Additional links

Bod yn rhan o'ch ysgol leol

Canfod eich ffordd yn ôl i'r gwaith

Allweddumynediad llywodraeth y DU