Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Gwybodaeth am draffig a chynllunio siwrnai

Gwybodaeth i’ch helpu chi ar eich ffordd

Mae gan Asiantaeth Priffyrdd rhaglen iPhone sy’n pinbwyntio’ch lleoliad ac yn anfon hysbysiadau traffig perthnasol i chi.  Gallwch gael gwybodaeth traffig ar-lein sydd wedi’i ddiweddaru pob munud gyda chynlluniwr siwrnai Directgov.

Allweddumynediad llywodraeth y DU