Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Arwyddion traffordd, arwyddion gwybodaeth, arwyddion cyfeirio, marciau ar y ffordd ac arwyddion parcio

Mae’r dudalen hon yn cynnwys dolenni at adrannau o lyfryn ‘Know your traffic signs’ yr Adran Drafnidiaeth. Gallwch lwytho’r ffeiliau PDF sy’n cael eu rhestru isod i gael delweddau a gwybodaeth yn ymwneud ag arwyddion traffig y byddwch yn eu gweld ar y draffordd, arwyddion gwybodaeth, cyfeirio a pharcio a marciau ar y ffordd.

Marciau ar y ffordd, goleuadau ac arwyddion ar y draffordd

Ceir rheolau arbennig ar gyfer gyrru ar y draffordd. Mae gan y rhan fwyaf o arwyddion ar y draffordd gefndir glas ac ysgrifen wen. Mae’r adran hon yn cynnwys yr arwyddion y byddwch yn eu gweld pan fydd rheolau’r draffordd yn dechrau ac yn dod i ben wrth i chi ymuno â’r draffordd, neu ei gadael.

Arwyddion cyfeirio ar ffyrdd o bob math

Mae arwyddion cyfeirio ar ffyrdd at bob galw (nid traffyrdd) yn cynnwys arwyddion cyfeirio safonol siâp sgwâr neu siâp baner, ac arwyddion ar gyfer cyrchfannau i dwristiaid, cyfleusterau parcio a gwasanaethau. Caiff arwyddion ar gyfer gwyriadau eu cynnwys yn yr adran hon hefyd.

Arwyddion gwybodaeth

Mae arwyddion gwybodaeth yn cynnwys arwyddion sy’n rhoi gwybod i chi am y ffordd o’ch blaen ac arwyddion sy’n nodi ffiniau a dangos llefydd parcio ac ysbytai. Maent yn cynnwys arwyddion yr heddlu ac arwyddion ar gyfer arolygon traffig.

Gostegu traffig

Mae ‘gostegu traffig’ yn golygu’r nodweddion hynny ar y ffordd sy’n annog gyrwyr i gymryd pwyll, megis twmpathau arafu a ffyrdd cul. Mae gostegu traffig yn aml yn cynnwys arwyddion rhybuddio ac arwyddion mynediad.

Marciau ar y ffordd

Mae marciau ar y ffordd yn amrywio o’r llinell ganol ar y ffordd i farciau cymhleth ar wahanol lonydd, croesfannau, llinellau stop a marciau bocs ar gyffordd.

Marciau ar y ffordd ac arwyddion i reoli parcio ar y stryd

Mae ystod eang o reolaethau a chyfyngiadau parcio, llwytho ac aros yn cael eu defnyddio ar y ffyrdd. Mae’r rhain yn cynnwys llinellau melyn a llwybrau coch wedi’u harwyddo a’u marcio.

Arwyddion parthau i gerddwyr

Mae arwyddion parthau i gerddwyr yn nodi dechrau a diwedd parth ac yn dangos a gaiff cerbydau fynd iddo. Mewn rhai parthau, efallai y bydd mathau penodol o gerbydau yn cael mynd iddynt i lwytho, neu’n cael mynd iddynt rhwng amseroedd penodol.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU