Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith ar-lein

Gwnewch gais ar-lein am Lwfans Ceisio Gwaith (JSA), y prif fudd-dal ar gyfer pobl sydd o oedran gweithio. Os byddwch yn gymwys, caiff ei dalu tra rydych yn chwilio am waith. Darllenwch yr holl wybodaeth ar y dudalen hon am fod yn gymwys cyn gwneud cais.

Dechrau cais am Lwfans Ceisio Gwaith

I wneud cais ar-lein mae’n rhaid i chi fod:

  • yn 18 oed neu drosodd ac o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth
  • ym Mhrydain Fawr
  • ar gael am, yn alluog i ac wrthi yn chwilio am waith
  • yn gweithio llai na 16 awr yr wythnos ar gyfartaledd

Os yw hyn yn berthnasol i chi, efallai y bydd gennych hawl i gael Lwfans Ceisio Gwaith.

Os ydych yn fyfyriwr mewn addysg uwch

Fel arfer ni all myfyrwyr llawn amser mewn addysg uwch wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith yn ystod gwyliau’r haf. Dilynwch y cyswllt isod i ddarganfod pa fudd-daliadau y gallech wneud cais amdanynt.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon

Ni allwch wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith ar-lein yma os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon. Am fanylion ar sut i wneud cais ewch i wefan nidirect

Dychwelyd i gais ar-lein am Lwfans Ceisio Gwaith sydd wedi cael ei arbed

Os ydych wedi dechrau cais ar-lein, ond heb ei anfon eto, byddwch angen eich ID ar-lein a chyfrinair i ddychwelyd iddo.

Cael cyngor ar fudd-daliadau

Os na allwch gael Lwfans Ceisio Gwaith, efallai y byddwch yn dal i allu gwneud cais am fudd-daliadau eraill. Gallwch ddefnyddio’r cynghorydd budd-daliadau, gwasanaeth ar-lein i’ch helpu i ddarganfod pa fudd-daliadau y gallech eu cael.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Cyngor am fudd-daliadau ar-lein

Os oes angen cyngor ar fudd-daliadau, pensiynau a chredydau, gallwch weld yr hyn y gallech gael drwy ddefnyddio’r cyfrifiannell ar-lein

Cymorth gyda ffeiliau PDF

Bydd angen copi o Adobe Reader arnoch i weld ffeiliau PDF. Mae’r rhaglen am ddim os nad yw gennych yn barod.

Allweddumynediad llywodraeth y DU