Galw Iechyd Cymru

Gwagleoedd

Darparir gwasanaeth reciwtio ar-lein un pwrpas gan Swyddi GIG i bobl yn edrych am yrfa ar draws Cymru a Lloegr.
 
Gan fod cyflogwyr GIG yn rhoi’r mwyafrif o’u gwagleoedd ar y wefan hyn dylai fod y lle gyntaf i edrych i gael swydd yn y GIG.
 
Mae’r wefan ar gael 24 awr y dydd, 7 dydd yr wythnos.
 
Rydych ond angen cyfeiriad ebost dilys a ellir cyrchu’n aml i cofrestri. Dylech setio hyn i fyny cyn dechrau chwilio am eich swydd.
 
Mae gwagleoedd yn cael ei adio yn barhaol i’r wefan Swyddi GIG felly edrychwch yn gyson os oes ganddych diddordeb mewn gweithio i GIG Cymru.

 

Y Gwasanaeth ar-lein Swyddi GIG

 
 
Gallwch berfformio chwiliadau am swyddi ar y safle, edrych am swyddi i cyd-fynd â’ch sgiliau, eich lleoliadau dewis am gwaith a lefel cyflog. Gallwch hefyd ceisio am swyddi GIG ar-lein, arbed cais am gwblhad yn hwyrach a storio cais i wneud llenwi mewn ffurflennu yn gyflymach.
 
Mae arwyddo lan i Swyddi wrth Ebost yn galluogi chi i dderbyn adnewyddiadau ar wagleoedd newydd i siwtio’ch chwiliad bob dydd.
 
Darparir y wefan cysylltiadau defnyddiol ar gyfleoedd noddol, rhoi cymorth gyda gwneud eich cais, a manylion o’r amrediad eang o yrfaoedd ar gael yn y GIG.

 

Gwneud Ceisiau

 
Pan fydd cyflogwyr yn hysbysebu gwagleoedd swyddi, byddent yn cynhyrchu ddisgrifiad o’r swydd (amlinelliad o’r swydd, yn cynnwys crynodeb o’r brif tasgau a chyfrifoldebau) a manyleb person (y fath o berson maent eisiau denu, yn cynnwys criteria hanfodol a dymunol). Mae rhain ar gael am bob swydd ar Swyddi GIG.
 
Llenwir gwagleoedd swyddi fel arfer trwy cystadleuaeth agored, felly sicrhewch eich fod yn darllen y disgrifiad swydd a’r manyleb person yn llawn, cyn gwneud eich cais. Er mwyn fod ar y rhestr fer (gwahodd i gyfweliad) am leoliad, rhaid i ymgeiswyr cwrdd ag o leiaf y criteria hanfodol i gyd amlinellwyd yn y manyleb person.
 
 
Gellir weld fwy o wybodaeth cyffredinol ar ddisgrifiadau swyddi a manylebau person ar Swyddi GIG.