Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 18 Medi 2011

Moduro

Gwneud cais am drwydded yrru, archebu prawf theori neu ymarferol neu brynu eich disg treth ar-lein yw’r ychydig o wasanaethau moduro sydd ar gael ar-lein. Cael gwybod mwy ynghylch rhain a llawer mwy...

Hysbysiadau e-bost yr Asiantaeth Safonau Gyrru

Llyfrau, DVD ayb dysgu gyrru swyddogol yr Asiantaeth Safonau Gyrru ar-lein

Rhifau cofrestru personol DVLA

Ymholiadau am fanylion cerbyd

Rhoi gwybod ar-lein am gerbyd sydd heb ei drwyddedu

Offer data tanwydd car, CO2 a threth ceir newydd

Tagfeydd traffig a chynllunio teithiau

Mwy o ddolenni defnyddiol

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Cyngor budd-daliadau ar-lein

Os oes angen cymorth ar fudd-daliadau, pensiynau a chredydau arnoch, gweld beth y gallech ei gael drwy ddefnyddio’r cyfrifiannell ar-lein

Lwfans Ceisio Gwaith ar-lein

Os oes angen i chi wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith, gallwch ei wneud ar-lein ar adeg sy’n addas i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU