This snapshot, taken on
02/10/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Galw Iechyd Cymru

Ffordd o fyw

LifestyleCyd-destun cefndir a polisi

 
Mae hybu ffyrdd o fyw yn iach i bobl yng Nghymru yn gyfrifoldeb pwysig. Mae adran Gwella Iechyd o wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cynnwys linciau i adnoddau yn hybu iechyd bositif trwy gydol fywyd - o blant iach i heneiddio’n iach.
 
Roedd dogfen ymgynghoriad y Llywodraeth Cynulliad Cymru ‘Well Being yng Nghymru’ wedi pwysleisio nid y Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r GIG yn unig yn gyfrifol am iechyd y wlad. Mae gan bawb eu rhan i chwarae wrth wella iechyd yng Nghymru, yn fyr: iechyd yw fusnes pawb.
 
Datblygwyd Her Iechyd Cymru i helpu cyfrannu at yr amcan. Mae’n cyfeirio aelodau’r cyhoedd i wybodaeth neu weithgaredd i helpu iddynt wella iechyd ei hunain.  Mae hefyd yn cysylltu â sefydliadau i edrych ar ôl iechyd eu staff a chwsmeriaid.
 

 

Blaengareddau

 
Cyllidwyd Dim Smygu Cymru gan Llywodraeth Cynulliad Cymru le ffurfir elfen ganolig o’r rhaglen rheoli Tobacco y sefydliad.
 
 
Dosbarthir y GICC wasanaethau gwella iechyd trwy Timau Adnoddau, yn enwedig y Parth Gwella Iechyd a Timau Iechyd Gyhoeddus Lleol.
 
Mae gan Canolfan Iechyd Cymru gyfrifoldeb am y cyd-drefniant o bedwar prif bwnc seiliedig rhwydweithiau iechyd cyhoeddus cenedlaethol.
 


Linciau Ffordd o Fyw GIG Cymru