This snapshot, taken on
02/10/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Galw Iechyd Cymru

Gwagleoedd

Darparir gwasanaeth reciwtio ar-lein un pwrpas gan Swyddi GIG i bobl yn edrych am yrfa ar draws Cymru a Lloegr.
 
Gan fod cyflogwyr GIG yn rhoi’r mwyafrif o’u gwagleoedd ar y wefan hyn dylai fod y lle gyntaf i edrych i gael swydd yn y GIG.
 
Mae’r wefan ar gael 24 awr y dydd, 7 dydd yr wythnos.
 
Rydych ond angen cyfeiriad ebost dilys a ellir cyrchu’n aml i cofrestri. Dylech setio hyn i fyny cyn dechrau chwilio am eich swydd.
 
Mae gwagleoedd yn cael ei adio yn barhaol i’r wefan Swyddi GIG felly edrychwch yn gyson os oes ganddych diddordeb mewn gweithio i GIG Cymru.

 

Y Gwasanaeth ar-lein Swyddi GIG

 
 
Gallwch berfformio chwiliadau am swyddi ar y safle, edrych am swyddi i cyd-fynd â’ch sgiliau, eich lleoliadau dewis am gwaith a lefel cyflog. Gallwch hefyd ceisio am swyddi GIG ar-lein, arbed cais am gwblhad yn hwyrach a storio cais i wneud llenwi mewn ffurflennu yn gyflymach.
 
Mae arwyddo lan i Swyddi wrth Ebost yn galluogi chi i dderbyn adnewyddiadau ar wagleoedd newydd i siwtio’ch chwiliad bob dydd.
 
Darparir y wefan cysylltiadau defnyddiol ar gyfleoedd noddol, rhoi cymorth gyda gwneud eich cais, a manylion o’r amrediad eang o yrfaoedd ar gael yn y GIG.

 

Gwneud Ceisiau

 
Pan fydd cyflogwyr yn hysbysebu gwagleoedd swyddi, byddent yn cynhyrchu ddisgrifiad o’r swydd (amlinelliad o’r swydd, yn cynnwys crynodeb o’r brif tasgau a chyfrifoldebau) a manyleb person (y fath o berson maent eisiau denu, yn cynnwys criteria hanfodol a dymunol). Mae rhain ar gael am bob swydd ar Swyddi GIG.
 
Llenwir gwagleoedd swyddi fel arfer trwy cystadleuaeth agored, felly sicrhewch eich fod yn darllen y disgrifiad swydd a’r manyleb person yn llawn, cyn gwneud eich cais. Er mwyn fod ar y rhestr fer (gwahodd i gyfweliad) am leoliad, rhaid i ymgeiswyr cwrdd ag o leiaf y criteria hanfodol i gyd amlinellwyd yn y manyleb person.
 
 
Gellir weld fwy o wybodaeth cyffredinol ar ddisgrifiadau swyddi a manylebau person ar Swyddi GIG.