This snapshot, taken on
30/10/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Arwyddion traffordd, arwyddion gwybodaeth, arwyddion cyfeirio, marciau ar y ffordd ac arwyddion parcio

Mae’r dudalen hon yn cynnwys dolenni at adrannau o lyfryn ‘Know your traffic signs’ yr Adran Drafnidiaeth. Gallwch lwytho’r ffeiliau PDF sy’n cael eu rhestru isod i gael delweddau a gwybodaeth yn ymwneud ag arwyddion traffig y byddwch yn eu gweld ar y draffordd, arwyddion gwybodaeth, cyfeirio a pharcio a marciau ar y ffordd.

Marciau ar y ffordd, goleuadau ac arwyddion ar y draffordd

Ceir rheolau arbennig ar gyfer gyrru ar y draffordd. Mae gan y rhan fwyaf o arwyddion ar y draffordd gefndir glas ac ysgrifen wen. Mae’r adran hon yn cynnwys yr arwyddion y byddwch yn eu gweld pan fydd rheolau’r draffordd yn dechrau ac yn dod i ben wrth i chi ymuno â’r draffordd, neu ei gadael.

Arwyddion cyfeirio ar ffyrdd o bob math

Mae arwyddion cyfeirio ar ffyrdd at bob galw (nid traffyrdd) yn cynnwys arwyddion cyfeirio safonol siâp sgwâr neu siâp baner, ac arwyddion ar gyfer cyrchfannau i dwristiaid, cyfleusterau parcio a gwasanaethau. Caiff arwyddion ar gyfer gwyriadau eu cynnwys yn yr adran hon hefyd.

Arwyddion gwybodaeth

Mae arwyddion gwybodaeth yn cynnwys arwyddion sy’n rhoi gwybod i chi am y ffordd o’ch blaen ac arwyddion sy’n nodi ffiniau a dangos llefydd parcio ac ysbytai. Maent yn cynnwys arwyddion yr heddlu ac arwyddion ar gyfer arolygon traffig.

Gostegu traffig

Mae ‘gostegu traffig’ yn golygu’r nodweddion hynny ar y ffordd sy’n annog gyrwyr i gymryd pwyll, megis twmpathau arafu a ffyrdd cul. Mae gostegu traffig yn aml yn cynnwys arwyddion rhybuddio ac arwyddion mynediad.

Marciau ar y ffordd

Mae marciau ar y ffordd yn amrywio o’r llinell ganol ar y ffordd i farciau cymhleth ar wahanol lonydd, croesfannau, llinellau stop a marciau bocs ar gyffordd.

Marciau ar y ffordd ac arwyddion i reoli parcio ar y stryd

Mae ystod eang o reolaethau a chyfyngiadau parcio, llwytho ac aros yn cael eu defnyddio ar y ffyrdd. Mae’r rhain yn cynnwys llinellau melyn a llwybrau coch wedi’u harwyddo a’u marcio.

Arwyddion parthau i gerddwyr

Mae arwyddion parthau i gerddwyr yn nodi dechrau a diwedd parth ac yn dangos a gaiff cerbydau fynd iddo. Mewn rhai parthau, efallai y bydd mathau penodol o gerbydau yn cael mynd iddynt i lwytho, neu’n cael mynd iddynt rhwng amseroedd penodol.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU