This snapshot, taken on
30/10/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Cysylltu â ni

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod am gamgymeriadau, dolenni wedi torri neu broblemau technegol, neu i roi sylwadau ar y safle neu unrhyw un o'n gwasanaethau ar-lein cysylltiedig. Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon hefyd os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano ar Directgov neu os nad ydych yn siŵr pwy i gysylltu â nhw. Yna byddwn yn ceisio eich cyfeirio at y dudalen gywir, neu'n rhoi'r manylion cyswllt perthnasol i chi.

Nodwch:
Os yw eich ymholiad yn fwy penodol mae'n bosib y gwnawn drosglwyddo eich neges e-bost at adran briodol y llywodraeth, yr asiantaeth weithredol neu'r Corff Cyhoeddus Anadrannol a allai roi mwy o gymorth i chi. Mae'r canlynol yn rhai enghreifftiau o'r cyrff allanol sy'n darparu gwasanaethau ar Directgov: Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) a Student Finance England.

dgFormContactUsOptions(null)

Eich sylwadau

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU