This snapshot, taken on
30/10/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Essential maintenance work is being carried out on the UK Government Web Archive. This should not affect access, but in the event that it does, we will resolve it as soon as possible. We apologise for any inconvenience this might cause.
Please email webarchive@nationalarchives.gsi.gov.uk if you require any assistance.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Chwilio am waith

Chwilio am swydd neu gyfle gwirfoddol

Gallwch chwilio am y swyddi diweddaraf a chyfleoedd gwirfoddoli
diweddaraf ar-lein - gall gwirfoddoli eich helpu i ddatblygu a dysgu
sgiliau newydd tra byddwch yn chwilio am swydd

Additional links

Her 21 Diwrnod

Yr awgrymiadau gorau i’ch helpu chi i ddod o hyd i waith

Ydych chi’n colli allan?

Gallech fod yn gymwys am gymorth ariannol – cael gwybod beth sydd ar gael

Allweddumynediad llywodraeth y DU