This snapshot, taken on
18/09/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 18 Medi 2011

Moduro

Gwneud cais am drwydded yrru, archebu prawf theori neu ymarferol neu brynu eich disg treth ar-lein yw’r ychydig o wasanaethau moduro sydd ar gael ar-lein. Cael gwybod mwy ynghylch rhain a llawer mwy...

Hysbysiadau e-bost yr Asiantaeth Safonau Gyrru

Llyfrau, DVD ayb dysgu gyrru swyddogol yr Asiantaeth Safonau Gyrru ar-lein

Rhifau cofrestru personol DVLA

Ymholiadau am fanylion cerbyd

Rhoi gwybod ar-lein am gerbyd sydd heb ei drwyddedu

Offer data tanwydd car, CO2 a threth ceir newydd

Tagfeydd traffig a chynllunio teithiau

Mwy o ddolenni defnyddiol

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Cyngor budd-daliadau ar-lein

Os oes angen cymorth ar fudd-daliadau, pensiynau a chredydau arnoch, gweld beth y gallech ei gael drwy ddefnyddio’r cyfrifiannell ar-lein

Lwfans Ceisio Gwaith ar-lein

Os oes angen i chi wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith, gallwch ei wneud ar-lein ar adeg sy’n addas i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU