This snapshot, taken on
13/08/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Skip to content

Penodiad newydd i helpu i gefnogi Cymru gynaliadwy

Llywodraeth Cymru
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Penodiad newydd i helpu i gefnogi Cymru gynaliadwy

Mae'r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Jane Davidson, wedi cyhoeddi penodiad newydd i helpu i sicrhau bod Cymru'n cyflawni ei dyletswydd o ran datblygu cynaliadwy.
Dydd Mawrth 01 Mawrth 2011

Wrth siarad yn yr Uwchgynhadledd fawr ar gynaliadwyedd yn Llundain, cyhoeddodd y Gweinidog y byddai Peter Davies yn cael ei benodi'n Gomisiynydd cyntaf Dyfodol Cynaliadwy Cymru.

Meddai'r Gweinidog:

"Mae'n briodol fy mod i'n cyhoeddi Comisiynydd cyntaf Dyfodol Cynaliadwy Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi, gan fod Cymru yn un o dair gwlad yn unig yn y byd sydd â dyletswydd gyfreithiol i sicrhau Datblygu Cynaliadwy yn ei chyfansoddiad.

"Bydd penodiad Peter yn sicrhau ein bod ni'n parhau i dderbyn cyngor annibynnol ar gynaliadwyedd polisïau a rhaglenni Cymru, a bod camau'n cael eu cymryd i gefnogi datblygu cynaliadwy ym mhob rhan o'r gymdeithas yng Nghymru."

Cyhoeddodd y Gweinidog hefyd gynlluniau i greu corff i helpu Comisiynydd newydd Dyfodol Cynaliadwy.

Meddai'r Gweinidog:  

"Er mwyn helpu Peter yn ei swydd, fy mwriad i yw creu corff newydd a fydd yn datblygu ein dyletswydd bresennol i sicrhau datblygu cynaliadwy ac yn ein cynghori ni yn ein taith tuag at Gymru fwy cynaliadwy.

"Caiff y gwaith hwn ei ddatblygu gan y llywodraeth nesaf, ond fy mwriad i yw y bydd y corff newydd yn gwireddu ein dyletswydd i hyrwyddo datblygu cynaliadwy a helpu i sicrhau lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol pobl ledled Cymru. “

Mae'r swydd newydd hon yn cael ei chyhoeddi yn sgil penderfyniad Llywodraeth y DU i dynnu arian yn ôl oddi wrth y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy.  

Peter Davies yw Comisiynydd Datblygu Cynaliadwy Cymru ar hyn o bryd. Bydd ei swydd fel Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy yn dechrau ar 1 Ebrill 2011 ac yn para tan 28 Mehefin 2012.

 

Cyfran

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Manwerthwr pwysig yn llofnodi Siarter Cynaliadwyedd Llywodraeth y Cynulliad

Tagiau

Datblygu cynaliadwy 01 Mawrth 2011 Yr Amgylchedd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2011
Ll M M I G S S
<< Gor    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i