This snapshot, taken on
13/08/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Skip to content

Taith ‘Eich Gwasanaethau, Eich Llais’ yn anelu at orllewin Cymru

Llywodraeth Cymru
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Taith ‘Eich Gwasanaethau, Eich Llais’ yn anelu at orllewin Cymru

Bydd Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, yn cyfarfod â defnyddwyr a darparwyr gwasanaethau cyhoeddus ledled y de-orllewin yr wythnos hon i glywed eu syniadau am sut i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen yn sgil cwtogi ar gyllidebau.
Dydd Mawrth 07 Medi 2010

Bydd y Gweinidog yn dechrau ar y rhan hon o’r daith o amgylch Cymru yng Nghyngor Abertawe, i glywed sut y mae nifer o awdurdodau lleol yn cydweithio i gyfuno eu hadnoddau a gwneud arbedion effeithlonrwydd trwy sefydlu gwasanaeth cyfreithiol ar y cyd.  

Y lleoliad nesaf yw Canolfan Selwyn Samuel yn Llanelli, i gyfarfod â staff Cymunedau’n Gyntaf, sy’n arwain y ffordd ar wasanaeth cyfieithu arloesol ar gyfer cymunedau lleiafrifol ethnig yn yr ardal.  

Bydd y Gweinidog hefyd yn ymweld â Chanolfan Gymunedol a Chelfyddydol Powerhouse yn Pont Tyweli, sy’n darparu amrywiol weithgareddau i bobl sy’n byw yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin.

“Dyw’r ffaith bod y sector cyhoeddus yn wynebu toriadau dros y blynyddoedd nesaf ddim yn gyfrinach” meddai’r Gweinidog.  “Bydd diogelu a gwella ein gwasanaethau, yn gyffredinol ac yn lleol, gyda chyllidebau llai yn her.

“Mae enghreifftiau da eisoes o sut y mae darparwyr gwasanaethau yn chwilio am ffyrdd o gyfuno i wneud arbedion effeithlonrwydd, megis y Prosiect Gwasanaethau Cyfreithiol yn Abertawe.

“Ac eto mae mwy i’w wneud.  Mae’n rhaid i ni ddeall yr heriau sy’n wynebu ein gwasanaethau yn lleol a chael gwybod beth mae ein cymunedau lleol am ei weld yn cael ei ddarparu fel blaenoriaeth. Mae’r bobl leol a darparwyr y gwasanaethau mewn sefyllfa ddelfrydol i awgrymu sut y gallwn ni oresgyn yr heriau yn eu cymuned nhw, felly dw i am glywed ganddyn nhw’n uniongyrchol.

“Dim ond trwy gydweithio a siarad â phobl ar lawr gwlad y gallwn ni oresgyn yr heriau sy’n ein hwynebu ni.”

Mae’r daith yn rhan o strategaeth ehangach Llywodraeth y Cynulliad i wneud y sector cyhoeddus cyfan yn fwy effeithlon ac mae’n dilyn taith Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, a fu’n ymweld â gwasanaethau cyhoeddus.  Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes, hefyd yn ymweld â darparwyr gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru.
 
Ychwanegodd Carl Sargeant:

“Mae’n rhaid i ni gynllunio ymlaen llaw a pharatoi ar gyfer gwneud penderfyniadau anodd fel y gallwn ni barhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel a gwasanaethau sy’n cael eu gwerthfawrogi.  Mae’n rhaid i ni gydnabod na allwn ni barhau fel yr ydym ni ac mae’n rhaid i ni wneud pethau’n wahanol.

“Bydd cydweithio yn allweddol i wneud i hyn weithio.  Dyw hyn ddim yn rhywbeth y gall Llywodraeth y Cynulliad ei wneud ar ei phen ei hun.  

“Rydym am i ddarparwyr gwasanaethau, ar bob lefel o’r gweithlu, defnyddwyr gwasanaethau a’r cyhoedd fod yn rhan o hyn a dweud wrthym ni beth maen nhw’n feddwl y dylai gael ei wneud.  Mae gan y bobl hyn brofiad uniongyrchol o’n gwasanaethau, felly mae’n bwysig eu bod nhw’n cymryd rhan yn y gwasanaethau.”

“Rwy’n edrych ymlaen at glywed barn cymaint o bobl ag sy’n bosibl yn ystod y daith hon.  Dim ond trwy gydweithio y gallwn ni ddiwallu’r heriau sy’n ein hwynebu.”

 

Cyfran

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Gwella gwasanaethau cyhoeddus Llywodraeth leol

Tagiau

Gwella gwasanaethau cyhoeddus 07 Medi 2010 Gwasanaethau cyhoeddus Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2011
Ll M M I G S S
<< Gor    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i