This snapshot, taken on
10/08/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Skip to content

Deddfwriaeth

Llywodraeth Cymru

Deddfwriaeth

Mae deddfwriaeth yn offeryn allweddol ar gyfer Gweinidogion Cymru er mwyn iddynt roi polisïau ar waith yng Nghymru er budd y bobl. Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn galluogi Llywodraeth Cymru i gyflwyno ei rhaglen ei hun o ddeddfwriaeth.

Yn sgil y bleidlais Ie ar 3 Mawrth 2011 yn y refferendwm ar roi mwy o bwerau deddfu i’r Cynulliad Cenedlaethol a chychwyn Rhan 4 o Ddeddf Llywodraeth Cymru bydd y rhaglen ddeddfwriaethol yn cynnwys Biliau’r Cynulliad.

Mae gennym hefyd fathau eraill ac ychwanegol o ddeddfwriaeth i’n galluogi ni i gyflwyno polisïau sef:

  • Is-ddeddfwriaeth
  • Gorchmynion Trosglwyddo Swyddogaethau
  • Biliau Seneddol y DU.

Mae’n bosibl y bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio ymestyn y pynciau hynny y gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru basio Biliau’r Cynulliad yn eu cylch fel y rhestrwyd yn Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.
 
Mae’r ddeddfwriaeth a gyflwynir gan Lywodraeth Cymru yn ddarostyngedig i weithdrefnau gwahanol ac mae’n bosibl y bydd angen i Gynulliad Cenedlaethol Cymru graffu arni a’i chymeradwyo.

Dolenni perthnasol

Mae’r dudalen hon yn nodi prif ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Cymru 2006.
Mae Adroddiadau am Benderfyniadau yn cynnwys y ffeithiau a'r dadansoddiadau y mae Weinidogion wedi seilio ei benderfyniadau.