This snapshot, taken on
11/08/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Skip to content

Penodiadau Cyhoeddus

Llywodraeth Cymru

Penodiadau Cyhoeddus

Merched

Rydym yn annog pobl ledled Cymru i gyfrannu at eu cymuned trwy wneud cais am benodiad cyhoeddus.

Mae cael eich penodi i swydd gyhoeddus yn gyfle gwych i chi ddatblygu'ch sgiliau a hefyd yn gyfle i chi roi rhywbeth yn ôl i'ch cymuned. Byddwch yn cwrdd â phobl newydd ac yn cael profiad ymarferol o weithio gyda'r sector cyhoeddus.

Beth yw penodiad cyhoeddus?

Mae penodiad cyhoeddus yn golygu cael eich penodi i bwyllgor sy'n cynghori, yn monitro ac yn gwneud penderfyniadau mewn perthynas â gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru, ar lefel leol neu ar lefel genedlaethol. Mae'r pwyllgorau hyn yn dylanwadu ar bob rhan o fywyd cyhoeddus Cymru, gan gynnwys ysgolion, ysbytai, chwaraeon a'r celfyddydau.

Rydym yn annog pobl o bob rhan o'n cymdeithas i ymgeisio, er mwyn i ni gael syniadau a chyngor o bersbectifau gwahanol. Byddwn yn gwerthfawogi'ch synnwyr cyffredin, eich profiad a'ch ymrwymiad.

Fel penodiad cyhoeddus, byddwch:

  • yn eistedd ar bwyllgor yn wirfoddol neu am dâl, gan ddibynnu ar y penodiad;
  • yn cynnig hyd at 4 diwrnod y mis o'ch amser; 
  • yn gwasanaethu am gyfnod o 3-5 mlynedd i ddechrau; 
  • yn cael hawlio'ch costau teithio a chostau eraill, gan gynnwys unrhyw gostau gofal.

Ar y tudalennau hyn, cewch fanylion am:

  • y penodiadau sy'n wag ar hyn o bryd;
  • sut i ymgeisio am benodiad cyhoeddus;
  • hyfforddiant. 

I wybod rhagor am yr uchod, ewch i'r tudalennau sy'n cael eu rhestru ar yr ochr chwith o dan Penodiadau Cyhoeddus.