This snapshot, taken on
30/10/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Hamdden

Yn yr adran hon fe gewch wybod sut i gymryd mwy o ran mewn chwaraeon a gwneud mwy yn eich amser rhydd.

Chwaraeon

Nid yn unig y bydd chwaraeon yn eich cadw'n iach ac yn heini, mae hefyd yn gyfle i fynd allan o'r tŷ, ac nid oes rhaid iddo gostio ceiniog i chi.

Os ydych yn nofiwr brwd ac yn byw yn Lloegr, mae dros 200 o awdurdodau lleol ledled Lloegr yn cynnig nofio am ddim i bawb o dan 16 oed. Os ydych am ddysgu sut mae nofio, mae dros 100,000 o wersi am ddim ar gael hefyd.

Hyd yn oed os nad yw'ch awdurdod lleol yn cynnig nofio am ddim ar gyfer rhai dan 16 oed, bydd dal yn bosib i chi ddefnyddio pwll nofio am ddim mewn ardal gyfagos sy'n cymryd rhan yn y cynllun.

Cychwyn prosiect cymunedol

Wyddech chi fod miliynau o bunnoedd ar gael i greu prosiectau lleol y gall pobl ifanc eu defnyddio?

Os ydych chi'n meddwl nad oes digon o weithgareddau a chyfleusterau i bobl ifanc yn eu harddegau yn eich cymdogaeth, byddai'ch awdurdod lleol yn hoffi clywed gennych.

Rhoi terfyn ar newid yn yr hinsawdd

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud yn eich cartref er mwyn rhoi terfyn ar gynhesu byd-eang ac arbed ynni.

Gall ychydig o newidiadau wneud gwahaniaeth gwirioneddol os bydd pawb yn mynd ati i'w cyflawni.

Dosbarthiadau a chlybiau ieuenctid yn eich ardal chi

Efallai fod eich awdurdod lleol yn rhedeg clybiau ieuenctid neu ganolfannau galw heibio lle gallwch weld eich ffrindiau a chwrdd â phobl eraill.

Gallwch hefyd holi a yw'ch awdurdod lleol yn rhedeg unrhyw ddosbarthiadau a all fod o ddiddordeb i chi. Gallant drefnu pob math o weithgareddau, gan gynnwys grwpiau drama a dosbarthiadau chwaraeon, heb i chi hyd yn oed sylweddoli hynny.

Bydd y ddolen isod yn gofyn i chi roi manylion eich cyfeiriad ac yna'n mynd â chi at wefan eich awdurdod lleol lle gallwch gael mwy o wybodaeth.

Syniadau ar gyfer eich amser rhydd

Os nad oes gennych ddim i'w wneud, darllenwch ein syniadau ar gyfer sut i dreulio'ch amser rhydd. O roi cynnig ar chwaraeon, i ddysgu sgìl newydd a chanfod mwy am eich hanes lleol, mae rhywbeth ar gael i bawb.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU