This snapshot, taken on
30/10/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Sut mae defnyddio'r bar offer hwn?

Mae'r bar offer hwn yn rhoi cyfle i chi ychwanegu dolenni at dudalennau Directgov ar wefannau cymdeithasol lle gellir rhoi nodau tudalen.

Beth yw nodau tudalen ar wefannau cymdeithasol?

Mae nodau tudalen ar wefannau cymdeithasol yn ffordd o gadw dolenni at dudalennau gwe y mae gennych ddiddordeb ynddynt, a rhannu'r dolenni hynny â phobl eraill.

Cewch ddefnyddio'r safleoedd hyn am ddim, ond bydd angen i chi gofrestru gyda hwy er mwyn dechrau'r broses o greu nodau tudalen.

Er mwyn defnyddio gwefan gymdeithasol lle gellir rhoi nodau tudalen, bydd angen i chi wneud y canlynol:

• cofrestru â safle cymdeithasol lle gellir rhoi nodau tudalen
• dod o hyd i dudalen we rydych yn ei hoffi
• cadw'r ddolen ar y wefan gymdeithasol lle gellir rhoi nodau tudalen, a bydd y wefan yn storio'r ddolen
• ychwanegu 'tagiau' neu eiriau at y ddolen i egluro cefndir y dudalen we
• ymweld â'r wefan gymdeithasol lle gellir rhoi nodau tudalen pryd bynnag a lle bynnag y dymunwch, a gweld y dolenni a nodwyd
• gallwch hefyd edrych ar nodau tudalen pobl eraill, a gallan nhw weld eich rhai chi

Mae pob safle cymdeithasol lle gellir rhoi nodau tudalen yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol, a chewch ddefnyddio faint bynnag a fynnwch. Mae'n syniad da i chi gymryd cip ar y gwahanol safleoedd cyn penderfynu ar safle yr hoffech ei ddefnyddio. Gallwch gofrestru gyda chynifer o safleoedd ag y dymunwch.

Mae Directgov yn gadael i chi greu dolen ar y safleoedd canlynol:

Facebook

Safle rhwydweithio cymdeithasol yw Facebook, ac mae miliynau o bobl yn ei ddefnyddio ledled y byd. Gall defnyddwyr gofrestru a chreu proffil. Yna gallant ychwanegu ffrindiau at y proffil hwn a rhannu gwybodaeth â'r ffrindiau hyn. Mae Facebook hefyd yn rhoi cyfle i chi greu grwpiau a thudalennau cefnogwyr yn ogystal â chreu nodau tudalen i dudalennau gwe eraill.

Twitter

Gwasanaeth rhwydweithio cymdeithasol yw Twitter. Bydd defnyddwyr yn cyhoeddi diweddariadau byr neu flogiau bach sy'n llai na 140 o nodau. Gall defnyddwyr gasglu dilynwyr a dilyn defnyddwyr eraill. Gall defnyddwyr hefyd dagio geiriau a chwilio am dagiau i gael gwybod beth mae pobl eraill yn siarad amdano.

Google Buzz

Gwasanaeth negeseuon a rhwydweithio cymdeithasol yw Google Buzz, a gynlluniwyd o amgylch gwasanaeth e-bost Google Gmail. Gall defnyddwyr rannu gwybodaeth, gan gynnwys dolenni, lluniau, fideos a negeseuon statws â'i gilydd.

StumbleUpon

Cymuned ar-lein o ddefnyddwyr yw StumbleUpon, a fydd yn dod o hyd i dudalennau gwe, lluniau a fideos ac yn rhoi sgôr iddynt. Gall defnyddwyr argymell tudalennau maent yn eu hoffi a dilyn argymhellion defnyddwyr eraill.

Delicious

Gwasanaeth cymdeithasol lle gellir creu nodau tudalen yw Delicious, sy'n rhoi cyfle i ddefnyddwyr ganfod, storio a rhannu tudalennau gwe diddorol. Rhaid i ddefnyddwyr dagio eu nodau tudalen â geiriau perthnasol er mwyn i bobl eraill sy'n chwilio am wybodaeth debyg allu dod o hyd iddynt.

Reddit

Gwasanaeth newyddion cymdeithasol yw Reddit. Mae'n gadael i ddefnyddwyr ychwanegu nodau tudalen at storïau newyddion ar wefan gymdeithasol. Gall defnyddwyr bleidleisio i ddweud a ydynt yn hoffi dolen ynteu ddim yn ei hoffi, ac ymuno â thrafodaethau ynghylch nodau tudalen gwahanol.

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?

Terfyn o 500 nod
Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Allweddumynediad llywodraeth y DU