Skip to content

2009

Welsh Government
Sign up to our: Newsletter | Newsfeeds

Social justice

Page 1 of 1 « Prev| Page: 1 | Next »
Displaying:
19 December 2008
Ymunodd y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, Brian Gibbons, ag Uned Diogelwch Menywod Caerdydd a Heddlu De Cymru i ledaenu negeseuon diogelwch y Nadolig i bartïwyr canol y ddinas eleni
 
18 December 2008
Cymorth gwerth £250,000 oddi wrth Llywodraeth y Cynulliad yn hwb i’r cynllun grantiau lleol
 
17 December 2008
Bydd y Gweinidog yn ymweld â sawl rhan o Gymru dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd i ddysgu pobl am Linell Gymorth 24 awr Cymru Gyfan am ddim ar gyfer Cam-drin Domestig
 
09 December 2008
Aeth Brian Gibbons i Uned Ddiogelwch Menywod Caerdydd i hybu ymwybyddiaeth am Linell Ffôn am Ddim 24 Awr Cam-drin Domestig Cenedlaethol Cymru Gyfan - 0808 80 10 800
 
04 December 2008
Mae’r dystiolaeth yn dangos bod achosion o gam-drin domestig yn uwch yn gyffredinol yn ystod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd nag yn ystod unrhyw gyfnod arall
 
27 November 2008
Bydd bron i £43 miliwn yn cael ei fuddsoddi i helpu yr economaidd anweithgar yn ôl i’r farchnad lafur, ac i ddechrau dysgu
 
22 October 2008
Lansiodd Dr Brian Gibbons dîm newydd a fydd yn datblygu rhwydweithiau lleol i roi hwb i wasanaethau ariannol sylfaenol i bobl sydd wedi’u heithrio’n ariannol yng Nghymru
 
26 June 2008
Ymuno â’r Trydydd Sector
 
25 June 2008
Gweinidog yn hyrwyddo cynilo ar gyfer y Nadolig drwy Undeb Credyd Caerffili
 
28 May 2008
Mae Dr Brian Gibbons wedi ymweld â chanolfan arloesol sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi plant yng Nghaernarfon.
 
22 May 2008
Mae’r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol Dr Brian Gibbons wedi ymweld â phrosiect Trysordy yng Nghaerfyrddin i weld hyfforddiant arloesol ar gyfer camddefnyddwyr sylweddau.
 
08 May 2008
Caiff cam arall yn yr ymgyrch i fynd i’r afael â thlodi plant yng Nghymru ei gymryd heddiw.
 
01 April 2008
Minister sees how saving early means a Merry Christmas.
 
01 April 2008
New action plan to end the misery of forced marriages
 
Page 1 of 1 « Prev| Page: 1 | Next »
 
 

News by date

 
August 2011
M T W T F S S
<< Jul    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Follow us on