Skip to content

2009

Welsh Government
Sign up to our: Newsletter | Newsfeeds

Social justice

Page 1 of 5 « Prev| Page: 1 2 3 4 5 | Next »
Displaying:
28 December 2009
Gallai gwirfoddoli ateb eich holl anghenion addunedu yn y Flwyddyn Newydd, meddai Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol
 
22 December 2009
Mae'r Gweinidog dros Lywodraeth Leol, Carl Sargeant wedi cyhoeddi mwy o gymorth am funesau bychain.
 
18 December 2009
Mae’r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol Carl Sargeant, wedi datgan ei gefnogaeth i’r ymgyrch gyhoeddusrwydd sy’n cael ei chynnal dros y Nadolig i godi ymwybyddiaeth am Gam-drin Domestig.
 
07 December 2009
Mae saith deg pump o Swyddfeydd Post eraill wedi cael cyfanswm o £1.5 miliwn o’r Gronfa Arallgyfeirio Swyddfeydd Post
 
04 December 2009
Mae’r Dirprwy Weinidog dros Adfywio Leighton Andrews wedi llongyfarch Menter Gymdeithasol Pack-it Promotions o Gaerdydd ar ei buddugoliaeth yng Ngwobrau Mentrau Cymdeithasol Prydain.
 
03 December 2009
Ymwelodd Dr Brian Gibbons, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol â phrosiect Seibercofis yng Nghanolfan Wybodaeth Tŷ'r Ysgol yng Nghaernarfon.
 
02 December 2009
Bydd Mentrau Cymdeithasol yng Nghymoedd y De'n cael hwb gwerth £1.8 miliwn i helpu i wella ansawdd bywyd y bobl sy'n byw mewn cymunedau a arferai fod yn gymunedau glofaol.
 
02 December 2009
Mae'r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol wedi cyhoeddi enwau’r 19 o undebau credyd a fydd yn rhannu arian cyfalaf gwerth £1 miliwn.
 
30 November 2009
Mae’r Dr Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, wedi cyhoeddi y bydd y Trydydd Sector yn derbyn arian ychwanegol gwerth mwy na £350,000
 
26 November 2009
Mae Leighton Andrews, y Dirprwy Weinidog dros Adfywio wedi annerch gynhadledd datblygu cymunedol yng Nghaerdydd.
 
26 November 2009
Mae Dr Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, wedi ymweld â Chymorth i Fenywod Cymru.
 
26 November 2009
Mae Dr Brian Gibbons, wedi galw ar fusnesau ym mhob cwr o Gymru i drefnu bod cymorth a chefnogaeth ar gael i weithwyr sydd â phroblemau â chamddefnyddio sylweddau, yn enwedig alcohol.
 
26 November 2009
Mae Dr Brian Gibbons, wedi cyhoeddi £500,000 o gyllid ychwanegol ar gyfer gwasanaethau tân ac achub yng Nghymru i wella’u gallu i achub o ddŵr.
 
25 November 2009
Mae Dr Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, wedi cyhoeddi y bydd plant yng Nghymru yn derbyn premiwm Cymreig ar ben taliad llywodraeth y DU i'w cyfrif Cronfa Ymddiriedolaeth Plant.
 
24 November 2009
Mae Dr Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, wedi croesawu'r ystadegau diweddaraf ar y dangosyddion tlodi plant.
 
19 November 2009
Mae Leighton Andrews, y Dirprwy Weinidog Adfywio, wedi cyflwyno gwobrau i dri enillydd Gwobrau Mentrau Cymdeithasol Cymru
 
17 November 2009
Mae Dr Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, wedi croesawu adroddiad Sefydliad Bevan ‘Talu’r pris am fod yn dlawd’ a gafodd ei lansio yn y Senedd.
 
11 November 2009
Mae Dr Brian Gibbons, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, wedi lansio ymgyrch i godi proffil ac ymwybyddiaeth o undebau credyd yng Nghymru
 
10 November 2009
Bydd y Mesur yn sail i strategaeth Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer bodloni targed Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ddileu tlodi plant erbyn 2020.
 
03 November 2009
Mae'r Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol Dr Brian Gibbons, yn dweud bod mynd i arddangosfa tân gwyllt sydd wedi'i threfnu yn ffordd ddiogel a dymunol o ddathlu Noson Tân Gwyllt.
 
Page 1 of 5 « Prev| Page: 1 2 3 4 5 | Next »
 
 

News by date

 
August 2011
M T W T F S S
<< Jul    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Follow us on