Skip to content

Penodiad newydd i helpu i gefnogi Cymru gynaliadwy

Llywodraeth Cymru
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Penodiad newydd i helpu i gefnogi Cymru gynaliadwy

Mae'r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Jane Davidson, wedi cyhoeddi penodiad newydd i helpu i sicrhau bod Cymru'n cyflawni ei dyletswydd o ran datblygu cynaliadwy.
Dydd Mawrth 01 Mawrth 2011

Wrth siarad yn yr Uwchgynhadledd fawr ar gynaliadwyedd yn Llundain, cyhoeddodd y Gweinidog y byddai Peter Davies yn cael ei benodi'n Gomisiynydd cyntaf Dyfodol Cynaliadwy Cymru.

Meddai'r Gweinidog:

"Mae'n briodol fy mod i'n cyhoeddi Comisiynydd cyntaf Dyfodol Cynaliadwy Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi, gan fod Cymru yn un o dair gwlad yn unig yn y byd sydd â dyletswydd gyfreithiol i sicrhau Datblygu Cynaliadwy yn ei chyfansoddiad.

"Bydd penodiad Peter yn sicrhau ein bod ni'n parhau i dderbyn cyngor annibynnol ar gynaliadwyedd polisïau a rhaglenni Cymru, a bod camau'n cael eu cymryd i gefnogi datblygu cynaliadwy ym mhob rhan o'r gymdeithas yng Nghymru."

Cyhoeddodd y Gweinidog hefyd gynlluniau i greu corff i helpu Comisiynydd newydd Dyfodol Cynaliadwy.

Meddai'r Gweinidog:  

"Er mwyn helpu Peter yn ei swydd, fy mwriad i yw creu corff newydd a fydd yn datblygu ein dyletswydd bresennol i sicrhau datblygu cynaliadwy ac yn ein cynghori ni yn ein taith tuag at Gymru fwy cynaliadwy.

"Caiff y gwaith hwn ei ddatblygu gan y llywodraeth nesaf, ond fy mwriad i yw y bydd y corff newydd yn gwireddu ein dyletswydd i hyrwyddo datblygu cynaliadwy a helpu i sicrhau lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol pobl ledled Cymru. “

Mae'r swydd newydd hon yn cael ei chyhoeddi yn sgil penderfyniad Llywodraeth y DU i dynnu arian yn ôl oddi wrth y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy.  

Peter Davies yw Comisiynydd Datblygu Cynaliadwy Cymru ar hyn o bryd. Bydd ei swydd fel Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy yn dechrau ar 1 Ebrill 2011 ac yn para tan 28 Mehefin 2012.

 

Cyfran

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Manwerthwr pwysig yn llofnodi Siarter Cynaliadwyedd Llywodraeth y Cynulliad

Tagiau

Datblygu cynaliadwy 01 Mawrth 2011 Yr Amgylchedd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2011
Ll M M I G S S
<< Gor    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i