Skip to content

Taith ‘Eich Gwasanaethau, Eich Llais’ yn anelu at orllewin Cymru

Llywodraeth Cymru
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Taith ‘Eich Gwasanaethau, Eich Llais’ yn anelu at orllewin Cymru

Bydd Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, yn cyfarfod â defnyddwyr a darparwyr gwasanaethau cyhoeddus ledled y de-orllewin yr wythnos hon i glywed eu syniadau am sut i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen yn sgil cwtogi ar gyllidebau.
Dydd Mawrth 07 Medi 2010

Bydd y Gweinidog yn dechrau ar y rhan hon o’r daith o amgylch Cymru yng Nghyngor Abertawe, i glywed sut y mae nifer o awdurdodau lleol yn cydweithio i gyfuno eu hadnoddau a gwneud arbedion effeithlonrwydd trwy sefydlu gwasanaeth cyfreithiol ar y cyd.  

Y lleoliad nesaf yw Canolfan Selwyn Samuel yn Llanelli, i gyfarfod â staff Cymunedau’n Gyntaf, sy’n arwain y ffordd ar wasanaeth cyfieithu arloesol ar gyfer cymunedau lleiafrifol ethnig yn yr ardal.  

Bydd y Gweinidog hefyd yn ymweld â Chanolfan Gymunedol a Chelfyddydol Powerhouse yn Pont Tyweli, sy’n darparu amrywiol weithgareddau i bobl sy’n byw yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin.

“Dyw’r ffaith bod y sector cyhoeddus yn wynebu toriadau dros y blynyddoedd nesaf ddim yn gyfrinach” meddai’r Gweinidog.  “Bydd diogelu a gwella ein gwasanaethau, yn gyffredinol ac yn lleol, gyda chyllidebau llai yn her.

“Mae enghreifftiau da eisoes o sut y mae darparwyr gwasanaethau yn chwilio am ffyrdd o gyfuno i wneud arbedion effeithlonrwydd, megis y Prosiect Gwasanaethau Cyfreithiol yn Abertawe.

“Ac eto mae mwy i’w wneud.  Mae’n rhaid i ni ddeall yr heriau sy’n wynebu ein gwasanaethau yn lleol a chael gwybod beth mae ein cymunedau lleol am ei weld yn cael ei ddarparu fel blaenoriaeth. Mae’r bobl leol a darparwyr y gwasanaethau mewn sefyllfa ddelfrydol i awgrymu sut y gallwn ni oresgyn yr heriau yn eu cymuned nhw, felly dw i am glywed ganddyn nhw’n uniongyrchol.

“Dim ond trwy gydweithio a siarad â phobl ar lawr gwlad y gallwn ni oresgyn yr heriau sy’n ein hwynebu ni.”

Mae’r daith yn rhan o strategaeth ehangach Llywodraeth y Cynulliad i wneud y sector cyhoeddus cyfan yn fwy effeithlon ac mae’n dilyn taith Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, a fu’n ymweld â gwasanaethau cyhoeddus.  Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd Jane Hutt, y Gweinidog dros Fusnes, hefyd yn ymweld â darparwyr gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru.
 
Ychwanegodd Carl Sargeant:

“Mae’n rhaid i ni gynllunio ymlaen llaw a pharatoi ar gyfer gwneud penderfyniadau anodd fel y gallwn ni barhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel a gwasanaethau sy’n cael eu gwerthfawrogi.  Mae’n rhaid i ni gydnabod na allwn ni barhau fel yr ydym ni ac mae’n rhaid i ni wneud pethau’n wahanol.

“Bydd cydweithio yn allweddol i wneud i hyn weithio.  Dyw hyn ddim yn rhywbeth y gall Llywodraeth y Cynulliad ei wneud ar ei phen ei hun.  

“Rydym am i ddarparwyr gwasanaethau, ar bob lefel o’r gweithlu, defnyddwyr gwasanaethau a’r cyhoedd fod yn rhan o hyn a dweud wrthym ni beth maen nhw’n feddwl y dylai gael ei wneud.  Mae gan y bobl hyn brofiad uniongyrchol o’n gwasanaethau, felly mae’n bwysig eu bod nhw’n cymryd rhan yn y gwasanaethau.”

“Rwy’n edrych ymlaen at glywed barn cymaint o bobl ag sy’n bosibl yn ystod y daith hon.  Dim ond trwy gydweithio y gallwn ni ddiwallu’r heriau sy’n ein hwynebu.”

 

Cyfran

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Gwella gwasanaethau cyhoeddus Llywodraeth leol

Tagiau

Gwella gwasanaethau cyhoeddus 07 Medi 2010 Gwasanaethau cyhoeddus Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2011
Ll M M I G S S
<< Gor    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i