Skip to content

Trafnidiaeth

Llywodraeth Cymru
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Trafnidiaeth

Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
10 Awst 2011
Bydd yr ymgynghoriad yn para am 12 wythnos, a bydd yr ymatebion yn helpu i lywio cam nesaf Cynllun Gweithredu’r Bathodyn Glas.
 
01 Awst 2011
The first night time closure of the westbound tunnel at Brynglas will commence tonight (Monday, 01Aug) to start installing temporary lighting.
 
29 Gorffennaf 2011
Minister for Transport, Carl Sargeant, has confirmed (Friday, 29 July) that the westbound tunnel at Brynglas has now been reopened following around the clock work over the last 72 hours.
 
27 Gorffennaf 2011
A Welsh Government statement on the closure of the Brynglas tunnels on the M4 in Newport
 
19 Gorffennaf 2011
Mae oddeutu 230,000 o bobl wedi ymuno â chynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru.
 
18 Gorffennaf 2011
Cyhoeddodd Gweinidog Trafnidiaeth Cymru, Carl Sargeant, hwb sylweddol i drafnidiaeth gynaliadwy ledled Cymru heddiw (Dydd Llun, 18 Gorffennaf 2011).
 
07 Gorffennaf 2011
Heddiw bydd Carl Sargeant, y Gweinidog Trafnidiaeth, yn dadorchuddio plac i agor yn swyddogol ffordd osgoi gwerth £6.1 miliwn Llandysilio ar yr A483 ger y Trallwng.
 
29 Mehefin 2011
Mae hyn yn cynnwys yr holl systemau telathrebu a thwnelau cysylltiedig ar gyfer rhwydwaith traffyrdd a chefnffydd Cymru gyfan.
 
27 Mehefin 2011
Cyn bo hir, bydd gwasanaeth patrôl Llywodraeth Cymru yn cael ei ehangu a’i wella yn y Gogledd.
 
14 Mehefin 2011
Mae’r system Terfyn Cyflymder Newidiol yn defnyddio technoleg o’r radd flaenaf.
 
06 Mehefin 2011
Mae Bwcabus sy’n helpu pobl i deithio i’w gwaith yng nghefn gwlad gorllewin Cymru wedi cael hwb ariannol o £1.3 miliwn.
 
06 Mehefin 2011
Bydd y Gweinidog Trafnidiaeth, Carl Sargeant, yn mynychu seremoni torri’r dywarchen gyntaf heddiw i ddechrau gwaith ar ffordd fynediad ystâd ddiwydiannol Wrecsam.
 
27 Mai 2011
Mae Traffig Cymru, gwasanaeth gwybodaeth teithio Llywodraeth Cymru, yn cynghori modurwyr i fod yn barod ar gyfer yr hyn y maent yn disgwyl a fydd yn un o ddiwrnodau prysuraf y flwyddyn ar y ffordd.
 
25 Mai 2011
Mae Carl Sargeant, y Gweinidog Trafnidiaeth, wedi croesawu’r ffigurau diweddaraf a gyhoeddwyd heddiw sy’n dangos bod ffyrdd Cymru yn fwy diogel nag erioed.
 
31 Mawrth 2011
Bydd hyn yn galluogi’r bartneriaeth i barhau i ddarparu gwasanaethau cyfredol i leihau damweiniau a chynyddu boddhad y cyhoedd drwy ddiogelwch ffordd gwell.
 
29 Mawrth 2011
Bwriedir ymestyn rhwydwaith bysiau presennol TrawsCambria drwy ychwanegu gwasanaethau newydd a buddsoddi £2.2m mewn 12 o gerbydau newydd.
 
29 Mawrth 2011
Wrth siarad yng ngorsaf trenau Caerfyrddin, cadarnhaodd y Gweinidog dros Drafnidiaeth y bydd pump o drenau ychwanegol yn rhedeg rhwng Abergwaun a Chaerfyrddin, gan gychwyn ym Mis Medi 2011.
 
22 Mawrth 2011
Byddai un gwelliant hanfodol sydd wedi cael ei wneud i’r Mesur yn golygu y byddai’n ofynnol bod gwregysau diogelwch yn cael eu gosod ar yr holl gerbydau a ddefnyddir i ddarparu cludiant i ddysgwyr.
 
16 Mawrth 2011
Bydd y prosiectau cyfalaf yn werth dros £600 miliwn dros gyfnod o dair blynedd.
 
16 Mawrth 2011
Wrth i un cynllun mawr ar wella ffordd agor, Mr Jones hefyd yn cadarnhau y bydd y prosiect pwysig hwn yn cael ei ymestyn i Landdewi gan alluogi i ragor o welliannau i gael eu gwneud yn yr ardal.
 
Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2011
Ll M M I G S S
<< Gor    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i