Skip to content

2010

Llywodraeth Cymru
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Gwella gwasanaethau cyhoeddus

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Rhagfyr 2010
Gyda thywydd drwg iawn yn cyrraedd, mae Llywodraeth y Cynulliad yn cymryd camau i sicrhau bod gan wasanaethau cyhoeddus ledled Cymru drefniadau yn eu lle i ymateb iddo.
 
26 Hydref 2010
Bydd Jane Hutt, Gweinidog Cyllid Cymru yn annerch cynhadledd Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru heddiw yng Nghaerdydd.
 
21 Hydref 2010
Yn dilyn y cyhoeddiad gan y llywodraeth Brydeinig ddoe, cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ddatganiad ysgrifenedig ar yr adolygiad gwario.
 
20 Hydref 2010
Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Prydain ar yr Adolygiad o Wariant ddydd Mercher, gall Llywodraeth Cynulliad Cymru bellach gwblhau eu cyllideb ddrafft eu hunain.
 
20 Hydref 2010
Gweinidogion Cyllid yn mynnu “cyfran deg" fel rhan o’r Adolygiad Cynhwysfawr.
 
19 Hydref 2010
Dywedodd Jane Hutt, Gweinidog Cyllid Cymru, wrth y Cynulliad Cenedlaethol ei bod wedi ‘ymrwymo’n llawn’ i sicrhau na fydd penderfyniadau’n gysylltiedig â’r gyllideb yn cael effaith fawr ar gymunedau
 
08 Hydref 2010
Heddiw, mae Jane Hutt Gweinidog Cyllid Cymru yn dod â’i thaith Mae’r Gymuned yn Cyfri i ben.
 
05 Hydref 2010
Ers i Lywodraeth y DU gyhoeddi toriadau o £6.2 biliwn yn y gyllideb yn gynharach eleni, mae llawer o sïon wedi bod ynghylch y gwasanaethau a fydd yn dioddef.
 
30 Medi 2010
Jane Hutt yn dal ymlaen a'r daith ‘Mae’r Gymuned yn Cyfri’ yn Gogledd Cymru
 
29 Medi 2010
Bydd Jane Hutt, Gweinidog Cyllid Cymru, yn holi barn Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) am ddyfodol gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
 
29 Medi 2010
Cyhoeddodd y Gweinidog dros Gyllid ei bod yn rhoi £9miliwn i ddarparu gofal effeithiol i bobl fregus yn eu cartrefi.
 
24 Medi 2010
Roedd y Gweinidog Cyllid yn Merthyr Tudful i weld sut y mae oedolion yn y bwrdeistref yn dysgu cyflawni eu potensial.
 
20 Medi 2010
Bydd y Gweinidog dros Gyllid, Jane Hutt, yn sicrhau bod y gwasanaethau rydych chi'n eu derbyn mor gost-effeithiol â phosib.
 
15 Medi 2010
Bydd Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, yn cyfarfod â defnyddwyr a darparwyr gwasanaethau cyhoeddus ledled y gogledd-orllewin yr wythnos hon.
 
15 Medi 2010
Wrth i Jane Hutt, Gweinidog Cyllid Cymru ddechrau ar ei thaith o amgylch Cymru, rydym yn edrych yn ôl ar sut y bu Llywodraeth Cynulliad Cymru yn delio â’r toriadau arfaethedig i’r gyllideb.
 
14 Medi 2010
Heddiw, mae Jane Hutt, Gweinidog Cymru dros Gyllid, yn parhau ag ail ran ei thaith o amgylch Cymru, 'Mae'r Gymuned yn Cyfri'.
 
13 Medi 2010
Roedd y Gweinidog dros Gyllid ym Mhen-y-bont ar Ogwr heddiw i weld sut mae cannoedd o filoedd o bunnoedd yn cael eu harbed, diolch i fenter Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 
13 Medi 2010
Bydd Jane Hutt, Gweinidog Cyllid Cymru yn cyfarfod gweithwyr rheng flaen y sector cyhoeddus, defnyddwyr gwasanaethau a chynrychiolwyr y sector preifat a’r trydydd sector.
 
07 Medi 2010
Bydd Carl Sargeant, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, yn cyfarfod â defnyddwyr a darparwyr gwasanaethau cyhoeddus ledled y de-orllewin yr wythnos hon.
 
06 Medi 2010
Heddiw bydd Carl Sargeant, y Gweinidog dros Llywodraeth Leol, yn dechrau ar ei daith o amgylch Cymru i glywed gan y cyhoedd sut i ddiogelu gwasanaethau yn y cyfnod heriol sy’n ein hwynebu.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2011
Ll M M I G S S
<< Gor    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i