Skip to content

Iechyd a gofal cymdeithasol

Llywodraeth Cymru
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gofal cymdeithasol

Tudalen 1 o 41 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
09 Awst 2011
Mae’r Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths wedi croesawu’r ffigurau newydd sy’n dangos cynnydd yn nifer yr organau sy’n cael eu rhoi yn ysbytai Cymru.
 
04 Awst 2011
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i wella ddarpariaeth yn Gymraeg i bobl hŷn.
 
21 Gorffennaf 2011
Mae’r ystadegau misol diweddaraf a gyhoeddwyd heddiw yn cadarnhau bod cleifion yng Nghymru yn parhau i weld gwelliannau yn amseroedd aros Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys.
 
20 Gorffennaf 2011
Bydd pobl sy’n goroesi strôc ym Mhowys yn elwa o uned adsefydlu newydd yn Ysbyty’r Drenewydd, sy’n cael ei hagor yn swyddogol gan y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths.
 
20 Gorffennaf 2011
Mae’r Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths wedi cyhoeddi cyllid gwerth £2.8 miliwn ar gyfer cyfleuster pwrpasol newydd sy’n darparu gwasanaethau dialysis i gleifion arennol yng Ngogledd Powys.
 
19 Gorffennaf 2011
Cafwyd adroddiadau yn y wasg y bore yma yn awgrymu bod torth o fara heb glwten yn costio £32 i’r GIG. Nid yw’r adroddiadau hyn yn gywir.
 
13 Gorffennaf 2011
Cymru efallai fydd y wlad gyntaf yn Ewrop i wahardd smygu mewn ceir sy’n cario plant, meddai Carwyn Jones, y Prif Weinidog heddiw (Mercher, 13 Gorffennaf).
 
12 Gorffennaf 2011
Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi cyhoeddi fod cyllid gwerth mwy na £7m.
 
11 Gorffennaf 2011
Mae cyngor newydd ar sut i gadw’n iach a chynnal lefelau ffitrwydd i bob oedran wedi cael ei lansio gan Brif Swyddogion Meddygol
 
04 Gorffennaf 2011
The Deputy Minister for Children and Social Services, Gwenda Thomas, has welcomed the publication of an independent report on how social care should be funded in the future in England.
 
04 Gorffennaf 2011
Mae'r Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths, wedi ymweld ag Ysbyty Maelor Wrecsam i gyfarfod â staff sy'n gwneud gwaith yn ymwneud â rhoi a thrawsblannu organau.
 
01 Gorffennaf 2011
Mae Llywodraeth Cymru yn nodi Wythnos Genedlaethol Gordewdra Plant 2011 drwy annog mwy o deuluoedd i ymuno â Newid am Oes.
 
30 Mehefin 2011
Fe gomisiynodd Llywodraeth Cymru Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru i ymchwilio i’r gofal a’r driniaeth a dderbyniodd Martin Davies
 
21 Mehefin 2011
Rhaid i Wasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru newid er mwyn ateb yr her a ddaw yn sgil poblogaeth sy’n newid a phwysau cynyddol ar adnoddau.
 
21 Mehefin 2011
Mae ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw [dydd Mawrth 21 Mehefin] yn dangos cynnydd yn nifer y menywod yng Nghymru sy’n bwydo’u babanod ar y fron.
 
17 Mehefin 2011
Mae Llywodraeth Cymru yn annog pobl i enwebu unigolion neu dimau sy’n rhoi gofal a chymorth i aelodau o’r lluoedd arfog, a hynny ar gyfer MCHPA.
 
16 Mehefin 2011
Ymunodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru â Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd, mewn meddygfa teulu yng Nghaerffili
 
15 Mehefin 2011
Mae Llywodraeth Cymru’n nodi 6ed Diwrnod Ymwybyddiaeth Fyd-eang Flynyddol o Gam-drin Pobl Hŷn
 
Tudalen 1 o 41 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2011
Ll M M I G S S
<< Gor    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i