Skip to content

2011

Llywodraeth Cymru
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
04 Awst 2011
Gwnaeth, y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau, amlinellu’i ymrwymiad i godi lefelau sgiliau a rhoi hwb i broffil cymwysterau galwedigaethol yn ystod ei ymweliad â’r Eisteddfod.
 
01 Awst 2011
Bydd trefniadau dan gontract ar gyfer gweithredu rhaglenni Prentisiaethau, Hyfforddeiaethau a rhaglenni Camau at Waith, ac ar gyfer creu rhagor o gyfleoedd ar gyfer pobl ifanc.
 
26 Gorffennaf 2011
Nod menter Potensial yw sicrhau bod llai o bobl ifanc yn rhai NEET, a bydd yn cynnig cwricwla gwahanol a hyfforddiant arloesol er mwyn cymell myfyrwyr sy’n cael problemau wrth ddysgu.
 
22 Gorffennaf 2011
Mae’r gwaith o weithredu Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru yn mynd yn ei flaen yn gyson
 
12 Gorffennaf 2011
Mae'r Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru (WESB) wedi cyhoeddi ei adroddiad ‘Sgiliau ar gyfer Swyddi: Blaenoriaethau’
 
08 Gorffennaf 2011
Y Gweinidog Addysg yn cyhoeddi dros £165,000 i sicrhau parhad prosiect arloesol sy’n hybu canu mewn ysgolion
 
08 Gorffennaf 2011
Mae un ar ddeg o sefydliadau o Gymru yn sicrhau’r hawl i ‘Arddangos’ eu sgiliau yng nghystadleuaeth sgiliau fwyaf y byd
 
07 Gorffennaf 2011
Dirprwy Weinidog Sgiliau yn ymweld â Chanolfan Hyfforddiant Sgiliau Gwyrdd yn Nhredegar
 
01 Gorffennaf 2011
Mae'r Dirprwy Weinidog Sgiliau wedi amlinellu pa mor bwysig yw datblygu sgiliau cyfrifiaduron ymhlith pobl ifanc i'r economi.
 
01 Gorffennaf 2011
Mae myfyriwr o sir Gaerfyrddin wedi cael ei ddewis i gynrychioli’r DU yn Worldskills Llundain 2011.
 
29 Mehefin 2011
Y Gweinidog Addysg yn sôn am yr hyn sydd eisoes wedi’i wneud i gyflawni'r gynllun 20 pwynt i gwella perfformiad ledled Cymru.
 
28 Mehefin 2011
Bydd Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol statudol newydd yn cael ei gyflwyno ar gyfer holl ddysgwyr 5-14 oed
 
22 Mehefin 2011
Y Dirprwy Weinidog Sgiliau yn galw am cymwysterau galwedigaethol i dderbyn yr un gydnabyddiaeth â chymwysterau academaidd.
 
21 Mehefin 2011
Bydd gan fyfyrwyr rhan-amser yr hawl i’r un cymorth â ffioedd â’r myfyrwyr sy’n dewis astudio’n llawn-amser.
 
20 Mehefin 2011
Mae pobl ifanc ledled y De sy'n debygol o adael yr ysgol neu eu hastudiaethau addysg bellach yn gynnar yn mynd i elwa ar gynllun newydd gwerth £13 miliwn i wella eu cyfle i lwyddo.
 
16 Mehefin 2011
Mae gwaith ar ysgol newydd a fydd yn darparu amgylchedd dysgu ar gyfer yr 21ain ganrif i blant Ceredigion wedi dechrau yn swyddogol.
 
15 Mehefin 2011
Gweinidog Addysg yn croesawu agwedd gadarn CCAUC wrth wrthod yr holl gynlluniau ffioedd.
 
15 Mehefin 2011
ProAct yn cael ei ailagor i helpu cwmnïau sydd wedi colli busnes yn sgîl daeargryn Japan.
 
13 Mehefin 2011
Y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn cymeradwyo mwy na £6 miliwn dros gyfnod o dair blynedd ar gyfer cyflwyno Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg.
 
06 Mehefin 2011
Bydd dau brosiect ymchwil yn helpu i ddatblygu sgiliau o fewn Diwydiannau Cyfryngau Creadigol Cymru a chreu mwy o swyddi.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2011
Ll M M I G S S
<< Gor    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i