Skip to content

Busnes a'r economi

Llywodraeth Cymru
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 50 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
05 Awst 2011
Mae'r rhestr fer ar gyfer rownd derfynol blas yn 10fed pen-blwydd gwobrau bwyd a diod Cymru y Gwir Flas wedi cael ei chyhoeddi.
 
04 Awst 2011
Mae gan y prosiect ddau nod tebyg iawn, y naill yn berthnasol i ocsigeniad gwaed drwy gyfnewid màs gwaed/aer uniongyrchol.
 
04 Awst 2011
Dywedodd y Gweinidog Busnes Edwina Hart ei bod yn falch o weld fod y dull arloesol o frwydro e-drosedd yng Nghymru wedi cael cydnabyddiaeth.
 
04 Awst 2011
Mae’r gŵr a’r wraig oedd y tu ôl i Howies, y brand dillad moesegol llwyddiannus, ar fin lansio menter newydd yn Aberteifi fydd yn dylunio ac yn cynhyrchu jîns o’r safon a’r ansawdd uchaf.
 
03 Awst 2011
Ddechrau 2012, bydd safle cymharu prisiau newydd yn gweld golau dydd. Gyda lasio’r cwmni bydd dros 30 o swyddi newydd yn cael eu creu yn swyddfa’r cwmni yn Llantrisant.
 
29 Gorffennaf 2011
Bydd cynhyrchwyr bwyd a diod o Ogledd Cymru yn arddangos eu cynnyrch yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam
 
27 Gorffennaf 2011
Enillodd pafiliwn Cymru y Gwir Flas yng ngŵyl fwyd 'Taste of London' yn Regents Park y wobr gyntaf am y Stondin Orau
 
22 Gorffennaf 2011
Mae’r contract yn dilyn taith fasnach i Kuwait a olygodd bod modd i Econ ddod i gysylltiad â’r Gorfforaeth unwaith eto ac ennill y contract newydd.
 
20 Gorffennaf 2011
Mae rhaglen Llywodraeth Cymru, Arbenigedd Academaidd i Fusnesau (A4B), yn cefnogi'r prosiect diwydiannol cydweithredol arloesol.
 
19 Gorffennaf 2011
Mae Authentic Curries and World Foods yn enghraifft ardderchog o gwmni brodorol Cymreig sydd wedi llwyddo yn y farchnad.
 
18 Gorffennaf 2011
Mae’r sector cig coch ar ei ben ei hun yn rhan werthfawr o economi Cymru, ac yn werth dros hanner biliwn o bunnau’r flwyddyn.
 
15 Gorffennaf 2011
Bydd Neuadd Fwyd Maes y Sioe Frenhinol yn llawn i'r ymylon o ddanteithion blasus eto eleni.
 
14 Gorffennaf 2011
Mae’r prosiect yn adeiladu ar dechnoleg arloesol y mae IBERS yn ei datblygu i ddod o hyd i lygredd carthon mewn cig coch.
 
14 Gorffennaf 2011
Ychydig ddiwrnodau’n unig ar ôl i’r Prif Weinidog addo y byddai’n adolygu’r ffordd y mae Cymru yn cael ei hariannu, bydd Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru i gyfarfod â Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys.
 
12 Gorffennaf 2011
Croesawodd Edwina Hart y newyddion bod Llywodraeth y DU wedi dyrannu £56.9 miliwn i Gymru i’w fuddsoddi mewn band eang
 
11 Gorffennaf 2011
Mae mentrau a gefnogir gan yr UE yn Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot yn helpu unigolion i ennill sgiliau newydd a dod o hyd i swyddi.
 
11 Gorffennaf 2011
Mae cyllid yr UE yn cael ei fuddsoddi mewn cynlluniau adfywio uchelgeisiol i hybu ffyniant economaidd a diwylliannol Llanelli.
 
05 Gorffennaf 2011
Bydd Sioe Deithio Enillwyr Gwobr Cegin y Gwir Flas yn ymweld â Sioe Flodau Palas Hampton Court a Ffair Gêm Cymdeithas Tirfeddianwyr Gwledig.
 
05 Gorffennaf 2011
Ar hyn o bryd, Colofn 2 y PAC sy’n ariannu mesurau amgylcheddol ond gallai’r newidiadau arfaethedig olygu bod taliadau Colofn 1 yn gysylltiedig â gweithredu amgylcheddol.
 
04 Gorffennaf 2011
Mae gwaith y beirniaid ar gyfer 10fed gwobrau blynyddol Bwyd a Diod Cymru y Gwir Flas bellach wedi’i wneud – a chaiff eu dewisiadau terfynol eu cadw’n hollol gyfrinachol am nawr.
 
Tudalen 1 o 50 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2011
Ll M M I G S S
<< Gor    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i