This snapshot, taken on
16/03/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gweithio i GIG Cymru

NHSParamedicCyflogydd mwyaf Cymru yw’r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. Cynigir amrediad eang o gyfleoedd cyffrous a heriol i bobl sy’n angerddol am wneud gwahaniaeth
 
Gyda mwy na 200 gyrfaoedd i ddewis o, mae yna swydd i chi beth bynnag yw’ch diddordebau, sgiliau neu gymwysterau.
Yn ogystal â’r graddau proffesiynol, mae yna’r gwasanaethau cymorth fel gweinyddol a clercaidd, stadau, rheolaeth cyffredinol/ariannol, arlwyo, hybu cartrefol neu iechyd.
 
Os gweithiwch chi o flaen, yma mae bron yn sicr fod y sgiliau a phrofiadau ac enilloch chi yn eich gyrfa flaenorol yn drosglwyddadwy i swydd newydd yn y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol.
 

 
Mae’r wefan Gyrfaoedd GIG Cymru yn ffynhonnell dda o wybodaeth bellach yn cynnwys rhestr A-Z o yrfaoedd a grwpio defnyddiol o yrfaoedd wrth deuluoedd gwaith:
 
 
Swyddi GIG Cymru yw wefan sy’n galluogi i chi berfformio chwiliadau am swyddi, darganfod swyddi yng Nghymru a Lloegr sy’n cydweddu a’ch sgiliau, a cheisio amdanyn nhw ar-lein. Gallwch arwyddo lan i Swyddi wrth E-bost i dderbyn gwagleoedd newydd i siwtio’ch chwiliad swyddi pob dydd.
 
 

 
Mae’r Asiantaeth Arweinyddiaeth a Newyddbeth Cenedlaethol yn rhan o GIG Cymru a rhannir arbenigedd, gwybodaeth ac adnoddau i gefnogi’r gwasanaeth i ddosbarthu gofal iechyd rhagorol.
 
Cynhwysir y wefan adrannau ar yrfaoedd GIG, cyflog, amodau ac ar y cynllun bwrsarïau sy’n darparu cyllid i fyfyrwyr gofal iechyd ar gyrsiau yng Nghymru ac i fyfyrwyr meddygol a deintyddol yn preswylio yn y DU.
 
 

 
Darparir cyngor a gwybodaeth iechyd gan Galw IECHYD Cymru o 3 canolfan gyswllt ar draws Gymru, 24 awr y dydd, 365, dydd y flwyddyn. Cyflogir y sefydliad dros 300 staff (llawn a rhan amser) mewn amrediad eang o swyddogaethau