This snapshot, taken on
03/05/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
 

History and Tour

Welsh PMs in History

Hanes Prif Weinidogion Prydain

Sir Winston Churchill

Hyd heddiw mae 53 o ddynion ac un wraig wedi cerdded trwy ddrysau Rhif 10 Stryd Downing yn eu swyddogaeth fel Prif Weinidog Prydain.

Yn ystod y cyfnod hwn rhoddwyd allweddi un o ddrysau ffrynt enwocaf y byd i amrywiaeth anhygoel o gymeriadau.

Yn yr adran hon byddwn yn edrych yn fanwl ar yr holl Brif Weinidogion a fu’n llwyddiannus neu’n waradwyddus, yn fethiannau byrhoedlog neu’n arloeswyr hanes.

Byddwn yn canolbwyntio ar fagwraeth, gyrfa, bywyd teuluol a marwolaeth y gwahanol brif weinidogion hyn. Rydym hefyd wedi cynnwys y dyfyniadau cofiadwy ganddynt, neu’r ffeithiau difyr amdanynt, sy’n aros yn y cof.

Rhestrir y prif weinidogion yn ôl trefn amseryddol y dyddiad yr oeddent wedi cychwyn gyntaf ar eu swyddi. Bu yna hefyd ambell gyfnod, ychydig oriau neu ddyddiau gan fwyaf, pan nad oedd y wlad yn swyddogol yng ngofal unrhyw un. Rydym yn egluro’r cyfnodau hyn o dan Y Dyddiau Coll (yn Saesneg).

Mae manylion bywgraffyddol y Prif Weinidog cyfredol, David Cameron, i’w gweld yma.

Cofiwch ymweld hefyd â dalennau Hanes 10 Stryd Downing.

Cofiwch ymweld hefyd â’n hadrannau hanesyddol difyr

Hanes 10 Stryd Downing

Prif Weinidogion sydd wedi torri recordiau (yn Saesneg)

Prif Weinidogion y Ddeunawfed Ganrif, eu cyfnod yn y swydd a’u plaid wleidyddol

Syr Robert Walpole 1721-42 Chwigiaid

Spencer Compton, Iarll Wilmington 1742-3 Chwigiaid

Henry Pelham 1743-54 Chwigiaid

Thomas Pelham-Holles, Dug Newcastle 1754-6 a 1757-62 Chwigiaid

William Cavendish, Dug Devonshire 1756-7 Chwigiaid

John Stuart, Iarll Bute 1762-3 Torïaid

George Grenville 1763-5 Chwigiaid

Charles Wentworth, Ardalydd Rockingham 1765-6 a 1782 Chwigiaid

Iarll Chatham, William Pitt ‘Yr Hynaf’ 1766-8 Chwigiaid

Augustus Henry Fitzroy, Dug Grafton 1768-70 Chwigiaid

Yr Arglwydd North 1770-82 Torïaid

William Petty, Iarll Shelburne 1782-3 Chwigiaid

William Bentinck, Dug Portland 1783 a 1807-9 Chwigiaid

Prif Weinidogion y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, eu cyfnod yn y swydd a’u plaid wleidyddol

William Pitt ‘Yr Ieuaf’ 1783-1801 a 1804-6 Torïaid

Henry Addington 1801-4 Torïaid

William Wyndam Grenville, Yr Arglwydd Grenville 1806-7 Chwigiaid

Spencer Perceval 1809-12 Torïaid

Robert Banks Jenkinson, Iarll Lerwpl 1812-27 Torïaid

George Canning 1827 Torïaid

Frederick Robinson, Is-iarll Goderich 1827-8 Torïaid

Arthur Wellesley, Dug Wellington 1828-30 Torïaid

Iarll Grey 1830-34 Chwigiaid

William Lamb, Is-iarll Melbourne 1834 a 1835-41 Chwigiaid

Syr Robert Peel 1834-5 a 1841-6 Torïaid

Iarll Russell 1846-51 a 1865-6 Rhyddfrydwyr

Iarll Derby 1852, 1858-9 a 1866-8, Ceidwadwyr

Iarll Aberdeen 1852-5 Torïaid

Is-iarll Palmerston 1855-8 a 1859-65 Rhyddfrydwyr

Benjamin Disraeli 1868 a 1874-80 Ceidwadwyr

William Ewart Gladstone 1868-74, 1880-85, 1886 a 1892-94 Rhyddfrydwyr

Robert Gascoyne-Cecil, Ardalydd Sailsbury 1885-6, 1886-92 a 1895-1902 Ceidwadwyr

Iarll Rosebery 1894-5 Rhyddfrydwyr

Prif Weinidogion yr Ugeinfed Ganrif, eu cyfnod yn y swydd a’u plaid wleidyddol

Arthur James Balfour 1902-5 Ceidwadwyr

Henry Campbell-Bannerman 1905-8 Rhyddfrydwyr

Herbert Henry Asquith 1908-16 Rhyddfrydwyr

David Lloyd George 1916-22 Rhyddfrydwyr

Andrew Bonar Law 1922-3 Ceidwadwyr

Stanley Baldwin 1923, 1924-9, 1935-7 Ceidwadwyr

James Ramsay MacDonald 1924 a 1929-35 Llafur

Arthur Neville Chamberlain 1937-40 Ceidwadwyr

Syr Winston Leonard Spencer Churchill 1940-5 a 1951-5 Ceidwadwyr

Clement Richard Attlee 1945-51 Llafur

Anthony Eden 1955-7 Ceidwadwyr

Harold Macmillan 1957-63 Ceidwadwyr

Syr Alec Douglas-Home 1963-4 Ceidwadwyr

Harold Wilson 1964-70 a 1974-6 Llafur

Edward Heath 1970-4 Ceidwadwyr

James Callaghan 1976-9 Llafur

Margaret Thatcher 1979-90 Ceidwadwyr

John Major 1990-97 Ceidwadwyr

Tony Blair 1997-2007 Llafur

Prif Weinidogion yr Unfed Ganrif ar Hugain, eu cyfnod yn y swydd a’u plaid wleidyddol

Gordon Brown 2007-2010 Llafur [Bywgraffiad yn dod yn fuan]

Rhagor o wybodaeth:

Y Dyddiau Coll (yn Saesneg)

Ffynonellau ar gyfer yr adran hon (yn Saesneg)

Manylion bywgraffyddol am David Cameron

iPhone App button

History and Tour