This snapshot, taken on
10/04/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Troseddu a chyfiawnder ar-lein   

Cysylltu ag awdurdod heddlu, dod o hyd i gynghorydd cyfreithiol, rhoi gwybod am broblemau defnyddwyr a llawer mwy...

Talu Dirwy Llys arlein

Rhoi gwybod i MI5 am weithgarwch amheus

Trefnu cwynion defnyddwyr

Rhoi gwybod am dwyll budd-dal

Cael ffigurau troseddu eich ardal chi

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Cyngor am fudd-daliadau ar-lein

Os oes angen cyngor ar fudd-daliadau, pensiynau a chredydau, gallwch weld yr hyn y gallech gael drwy ddefnyddio’r cyfrifiannell ar-lein

Lwfans Ceisio Gwaith ar-lein

Os oes angen i chi wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith, gallwch ei wneud ar-lein ar adeg sy’n addas i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU