This snapshot, taken on
03/05/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Driver and Vehicle Licensing Agency
Skip Navigation
  • DfT
  • Directgov
  • Business Link
  • Think Road Safety
  • Personalised Registrations
  • Download and Install Browsealoud
Diweddariad diwethaf: 14/01/2011

Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau


Hon yw gwefan swyddogol y DVLA

Mae'r gystadleuaeth yn dod i ben

Bydd DVLA yn diffodd y gystadleuaeth am hanner nos ar 30 Tachwedd. Byddwch chi’n gallu parhau i drethu neu ddatgan HOS ar eich cerbyd ar-lein neu dros y ffôn, ond ni fyddwch chi’n gallu rhoi cynnig ar ennill gwobr ar ôl y dyddiad hwn

Trwyddedu cerbydau'n electronig - raffl fawr



 Mae'r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau yn Asiantaeth Weithredol i'r Adran am Drafnidiaeth. Mae'r Asiantaeth yn atebol i'r Ysgrifennydd Gwladol a Gweinidogion a thrwyddynt hwy, i'r Senedd a'r cyhoedd, am reoli'r Asiantaeth a'i chyfrifoldebau'n effeithlon ac effeithiol. Ein prif amcanion yw cynorthwyo i orfodi deddfwriaeth gyffredinol drwy gynnal cofrestrau o yrwyr a cherbydau, casglu trethi a chynorthwyo nodau diogelwch y ffyrdd yr Adran.

Gwybodaeth gyrwyr

Bwrw golwg ar wybodaeth gyrwyr ynghylch cyflyrau meddygol, trwyddedau gyrru, dysgu gyrru, yr hawl i yrru, ardystiadau/gwaharddiadau, gyrru tramor a beth i’w wneud pan yr ydych wedi newid eich cyfeiriad a/neu’ch enw.

Gwybodaeth cerbydau

Bwrw golwg ar wybodaeth cerbydau ynghylch cofrestru a thrwyddedu eich cerbyd, platiau rhif a rhifau cofrestru (yn cynnwys platiau rhif personol), mewnforio/allforio cerbydau, ymladd yn erbyn troseddau’n ymwneud â cherbydau a chyngor i ddefnyddwyr ar brynu cerbyd ail-law.