Driver and Vehicle Licensing Agency
Skip Navigation
  • DfT
  • Directgov
  • Business Link
  • Think Road Safety
  • Personalised Registrations
  • Download and Install Browsealoud
Diweddariad diwethaf: 14/01/2011

Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau


Hon yw gwefan swyddogol y DVLA

Mae'r gystadleuaeth yn dod i ben

Bydd DVLA yn diffodd y gystadleuaeth am hanner nos ar 30 Tachwedd. Byddwch chi’n gallu parhau i drethu neu ddatgan HOS ar eich cerbyd ar-lein neu dros y ffôn, ond ni fyddwch chi’n gallu rhoi cynnig ar ennill gwobr ar ôl y dyddiad hwn

Trwyddedu cerbydau'n electronig - raffl fawr Mae'r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau yn Asiantaeth Weithredol i'r Adran am Drafnidiaeth. Mae'r Asiantaeth yn atebol i'r Ysgrifennydd Gwladol a Gweinidogion a thrwyddynt hwy, i'r Senedd a'r cyhoedd, am reoli'r Asiantaeth a'i chyfrifoldebau'n effeithlon ac effeithiol. Ein prif amcanion yw cynorthwyo i orfodi deddfwriaeth gyffredinol drwy gynnal cofrestrau o yrwyr a cherbydau, casglu trethi a chynorthwyo nodau diogelwch y ffyrdd yr Adran.

Gwybodaeth gyrwyr

Bwrw golwg ar wybodaeth gyrwyr ynghylch cyflyrau meddygol, trwyddedau gyrru, dysgu gyrru, yr hawl i yrru, ardystiadau/gwaharddiadau, gyrru tramor a beth i’w wneud pan yr ydych wedi newid eich cyfeiriad a/neu’ch enw.

Gwybodaeth cerbydau

Bwrw golwg ar wybodaeth cerbydau ynghylch cofrestru a thrwyddedu eich cerbyd, platiau rhif a rhifau cofrestru (yn cynnwys platiau rhif personol), mewnforio/allforio cerbydau, ymladd yn erbyn troseddau’n ymwneud â cherbydau a chyngor i ddefnyddwyr ar brynu cerbyd ail-law.