This snapshot, taken on
14/04/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Small text Medium text Large text
  • » Sectorau

Sectorau

Caiff gwaith Lifelong Learning UK ei estyn ar draws y pum maes isod, sy’n cynnwys cymuned dysgu gydol oes y DU.

Sylwer bod LLUK wedi cyfieithu’r holl wybodaeth sy’n berthnasol i Gymru a’r DU i’r Gymraeg lle mae hyn wedi bod yn bosibl.  Lle na fu hyn yn bosibl hyd yma, byddwn yn ystyried cyfieithu rhagor o dudalennau i’r Gymraeg ar gais. Cysylltwch â ni os hoffech ein hysbysu o’r tudalennau hyn.

Share