Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Rheolau’r Ffordd Fawr

Fersiwn ar-lein

Mae’r fersiwn hwn wedi ei addasu ar gyfer defnydd ar-lein o fersiwn printiedig presennol Rheolau’r Ffordd Fawr gan Yr Adran Drafnidiaeth.  Mewn unrhyw achos, un a’i sifil neu droseddol, dim ond fersiwn printiedig presennol yr Adran Drafnidiaeth o’r Côd y dylid dibynnu arno.

Allweddumynediad llywodraeth y DU