Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Ei wneud ar y we

Rhestr o ffurflenni’r llywodraeth, trafodion ac offer. Ei wneud ar-lein pan fyddwch chi’n ymdrin â’r llywodraeth

Dyddiad cau ar gyfer cyflawni’ch ffurflen dreth ar-lein

Mae’n rhaid i’ch hunanasesiad treth cyrraedd Cyllid a Thollau EM erbyn canol nos 31 Ionawr. Cofrestrwch ar gyfer gwasanaethau ar-lein Cyllid a Thollau EM cyn ei fod yn rhy hwyr.

Additional links

Anrhefn teithio a’ch hawliau yn y gwaith

Cael gwybod beth i’w wneud os mae eira wedi eich rhwystro rhag cyrraedd y gwaith

Allweddumynediad llywodraeth y DU