Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Troseddu a chyfiawnder ar-lein   

Cysylltu ag awdurdod heddlu, dod o hyd i gynghorydd cyfreithiol, rhoi gwybod am broblemau defnyddwyr a llawer mwy...

Talu Dirwy Llys arlein

Rhoi gwybod i MI5 am weithgarwch amheus

Trefnu cwynion defnyddwyr

Rhoi gwybod am dwyll budd-dal

Cael ffigurau troseddu eich ardal chi

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Cyngor am fudd-daliadau ar-lein

Os oes angen cyngor ar fudd-daliadau, pensiynau a chredydau, gallwch weld yr hyn y gallech gael drwy ddefnyddio’r cyfrifiannell ar-lein

Lwfans Ceisio Gwaith ar-lein

Os oes angen i chi wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith, gallwch ei wneud ar-lein ar adeg sy’n addas i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU